Föregående  projekt
Nästa projekt
Slider

Strategisk rådgivning skapar långsiktiga boenden

Heby kommun är i behov av ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 nya platser, som de inte vill äga eller förvalta själva. Archus kompetens bidrar till att tillsammans med kommunen skapa ett material som beskriver krav på utformning och innehåll, samt i ett nästa skede förhandla fram hållbara avtal för boendet, som blir en långsiktigt framgångsrik lösning för kommunen.

Illustration av Hebys nya vård- och omsorgsboende där Archus ger strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning och fastighetsutveckling
I detta uppdrag ingår att leda arbetet med skapandet av boendets ramhandling, förhandla med marknaden kring hyresavtal, strategiska frågor i samband med försäljning av fastighet, upprättande av hyresavtal samt gränsdragningslistor. Archus kommer därmed tillgodose samtliga behov för att kunna skapa förutsättningar för en framgångsrik byggnation och drift av vård- och omsorgsboendet.

Från vision till långsiktig lösning
Genom att vara med från visionskapandet till ett nyckelfärdigt hus, har vi insikt i totalaffären för kommunen. Utifrån dessa insikter har Archus upprättat en dialog med marknaden för att förhandla köpeavtal för mark, med tillhörande hyresavtal och genomförandeavtal. Anbuden från marknaden har värderats utefter kunskapen att drift av boendet och personalkostnader är vad som driver kostnader, i större omfattning än hyran. Vår erfarenhet har gjort att vi ser bortom de direkta kostnaderna. Det är vad som gör oss till en långsiktig partner.

”Vi är stolta över att få förtroendet att vara leverantör av fastighetstutvecklingstjänster i samband med Hebys behov av nya vård- och omsorgsboenden. Att vinna ramavtalsupphandlingen är också ett erkännande av vår specialistkompetens och mångåriga erfarenhet av affärs- och fastighetsutveckling,”
Åsa Svedjetun, affärsutvecklare

Vård och omsorgsboende, Heby

Uppdragsgivare:
Heby Kommun

Ort:
Heby

Status:
2018-2021

Team:
Michael Larsson, VD Archus Development

VÅRD OCH OMSORGSBOENDE, HEBY

Strategisk rådgivning skapar långsiktiga boenden

Heby kommun är i behov av ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 nya platser, som de inte vill äga eller förvalta själva. Archus kompetens bidrar till att tillsammans med kommunen skapa ett material som beskriver krav på utformning och innehåll, samt i ett nästa skede förhandla fram hållbara avtal för boendet, som blir en långsiktigt framgångsrik lösning för kommunen.

Skiss på vård och omsorgsboende i Heby - fasad mot nordväst och sydväst

Strategisk rådgivning och fastighetsutveckling
I detta uppdrag ingår att leda arbetet med skapandet av boendets ramhandling, förhandla med marknaden kring hyresavtal, strategiska frågor i samband med försäljning av fastighet, upprättande av hyresavtal samt gränsdragningslistor. Archus kommer därmed tillgodose samtliga behov för att kunna skapa förutsättningar för en framgångsrik byggnation och drift av vård- och omsorgsboendet.

Från vision till långsiktig lösning
Genom att vara med från visionskapandet till ett nyckelfärdigt hus, har vi insikt i totalaffären för kommunen. Utifrån dessa insikter har Archus upprättat en dialog med marknaden för att förhandla köpeavtal för mark, med tillhörande hyresavtal och genomförandeavtal. Anbuden från marknaden har värderats utefter kunskapen att drift av boendet och personalkostnader är vad som driver kostnader, i större omfattning än hyran. Vår erfarenhet har gjort att vi ser bortom de direkta kostnaderna. Det är vad som gör oss till en långsiktig partner.

”Vi är stolta över att få förtroendet att vara leverantör av fastighetstutvecklingstjänster i samband med Hebys behov av nya vård- och omsorgsboenden. Att vinna ramavtalsupphandlingen är också ett erkännande av vår specialistkompetens och mångåriga erfarenhet av affärs- och fastighetsutveckling,”
Åsa Svedjetun, affärsutvecklare

Illustration av Hebys nya vård- och omsorgsboende där Archus ger strategisk rådgivning

Vård och omsorgsboende, Heby

Uppdragsgivare:
Heby Kommun

Ort:
Heby

Status:
2018-2021

Team:
Michael Larsson, VD Archus Development