Föregående  projekt
archus_vasteras_malmen_konceptforskola_landskapsarkitektur1
archus_vasteras_malmen_konceptforskola_landskapsarkitektur2
archus_vasteras_malmen_konceptforskola_landskapsarkitektur3
archus_vasteras_malmen_konceptforskola_landskapsarkitektur4
archus_vasteras_malmen_konceptforskola_landskapsarkitektur5
archus_vasteras_malmen_konceptforskola_landskapsarkitektur6
archus_vasteras_malmen_konceptforskola_landskapsarkitektur7
archus_vasteras_malmen_konceptforskola_landskapsarkitektur8
archus_vasteras_malmen_konceptforskola_landskapsarkitektur9
archus_vasteras_malmen_konceptforskola_landskapsarkitektur10
archus_vasteras_malmen_konceptforskola_landskapsarkitektur11
archus_vasteras_malmen_konceptforskola_landskapsarkitektur12
archus_vasteras_malmen_konceptforskola_landskapsarkitektur13
archus_vasteras_malmen_konceptforskola_landskapsarkitektur14
Nästa projekt

Skola med naturnära upplevelser

Malmen är en ny skola som rymmer både förskola och lågstadium. Byggnaden och gården ska vara flexibel och enkelt kunna anpassas för enbart förskola eller lågstadieskola. Archus har gestaltat och projekterat byggnad och utemiljö och har förvaltat förutsättningarna som naturmarken ger för en spännande lekgård. 

archus_vasteras_malmen_konceptforskola_landskapsarkitektur1

Utmanande natur
Archus uppdrag innebar att inplacera Malmens för- och lågstadieskola på en mycket kuperad naturtomt, samt att projektera utemiljön som tillhör skolbyggnaden. Projektets främsta utmaning har legat i att ta hänsyn till den kringliggande naturen med ett högt upplevnadsvärde.

Bjuder in det befintliga landskapet
I utformningarbetet har gårdens bergvägg tagits tillvara på, genom att skapa en spännande fond med en stadssiluett av trä. Detta skapar en äventyrlig höjddynamik, samtidigt som den kringliggande naturen nyttjas på ett lekfullt sätt. Archus har också införlivat den skyddade sidan av en bullerskyddsvall och har på så sätt skapat större lekyta och mer rumslighet till lekgården.

”I vår design har vi både ha löst hanteringen av de utmanande höjdskillnaderna på tomten och utökat gårdens användbara area. En värdefull del av naturmark har sparats och lekytor med intressant rumslighet skapats.”
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA

Malmen förskola

Uppdragsgivare:
Västerås stad

Ort:
Västerås

Status:
2018

Hållbarhet:
Bevarande av naturmark

Team:
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA
Anna Kovacs, arkitekt SAR/MSA
Martin Wentz, arkitekt MSA

MALMEN FÖRSKOLA

Skola med naturnära upplevelser

Malmen är en ny skola som rymmer både förskola och lågstadium. Byggnaden och gården ska vara flexibel och enkelt kunna anpassas för enbart förskola eller lågstadieskola. Archus har gestaltat och projekterat byggnad och utemiljö och har förvaltat förutsättningarna som naturmarken ger för en spännande lekgård.

archus_vasteras_malmen_konceptforskola_landskapsarkitektur1

Utmanande natur
Archus uppdrag innebar att inplacera Malmens för- och lågstadieskola på en mycket kuperad naturtomt, samt att projektera utemiljön som tillhör skolbyggnaden. Projektets främsta utmaning har legat i att ta hänsyn till den kringliggande naturen med ett högt upplevnadsvärde.

Bjuder in det befintliga landskapet
I utformningarbetet har gårdens bergvägg tagits tillvara på, genom att skapa en spännande fond med en stadssiluett av trä. Detta skapar en äventyrlig höjddynamik, samtidigt som den kringliggande naturen nyttjas på ett lekfullt sätt. Archus har också införlivat den skyddade sidan av en bullerskyddsvall och har på så sätt skapat större lekyta och mer rumslighet till lekgården.

”I vår design har vi både ha löst hanteringen av de utmanande höjdskillnaderna på tomten och utökat gårdens användbara area. En värdefull del av naturmark har sparats och lekytor med intressant rumslighet skapats.”
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA

archus_vasteras_malmen_konceptforskola_landskapsarkitektur12

Malmen förskola

Uppdragsgivare:
Västerås stad

Ort:
Västerås

Status:
2018

Hållbarhet:
Bevarande av naturmark

Team:
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA
Anna Kovacs, arkitekt SAR/MSA
Martin Wentz, arkitekt MSA