Illustrationsplan Kallhäll

Vårdboende med landskap som ökar livskvalitén

Archus har på uppdrag av Svenska stadsbyggen gestaltat utemiljön till Kallhälls vårdboende. En intim trädgård för odling och gemenskap samt en helhetslösning för entré, angöring och parkering har skapats.

Arkitektur för livskvalité och logistik
Archus uppdrag har innefattat att skapa en grön plats för rekreation, aktivitet och gemenskap på en begränsad yta, samt att tillgodose parkeringsbehovet för boendet och intilliggande bostadsrättsföreningar.

Landskapets utformning och lösningar
Genom att skapa en sinnlig trädgård med en rik variation av växter ges både de boende och besökare möjlighet till rekreation och samvaro. Samtidigt har parkeringsytor optimerats för områdets användare. För att ge möjlighet till motion och rörelse utöver de boendes promenadslinga, har ett utegym uppförts i anslutning till boendet. Dessutom ges de boende som är hortikulturellt intresserade möjlighet till odling i pallkragar och skörd av både äpplen, vinbär och rabarber.

”Vårt mål har varit att möjliggöra maximalt med kvaliteter trots en begränsad yta.”
Johan Vestlund, mark‑, VA-ingenjör och uppdragsansvarig

Kallhälls vårdboende

Uppdragsgivare:
Svenska stadsbyggen
Skanska

Ort:
Järfälla kommun

Status:
2020 – pågående

Team:
Johan Vestlund, mark och VA-ingenjör
Hannes Erixon, landskapsarkitekt LAR/MSA

KALLHÄLLS VÅRDBOENDE

Vårdboende med landskap som ökar livskvalitén

Archus har på uppdrag av Svenska stadsbyggen gestaltat utemiljön till Kallhälls vårdboende. En intim trädgård för odling och gemenskap samt en helhetslösning för entré, angöring och parkering har skapats.

Arkitektur för livskvalité och logistik
Archus uppdrag har innefattat att skapa en grön plats för rekreation, aktivitet och gemenskap på en begränsad yta, samt att tillgodose parkeringsbehovet för boendet och intilliggande bostadsrättsföreningar.

Landskapets utformning och lösningar
Genom att skapa en sinnlig trädgård med en rik variation av växter ges både de boende och besökare möjlighet till rekreation och samvaro. Samtidigt har parkeringsytor optimerats för områdets användare. För att ge möjlighet till motion och rörelse utöver de boendes promenadslinga, har ett utegym uppförts i anslutning till boendet. Dessutom ges de boende som är hortikulturellt intresserade möjlighet till odling i pallkragar och skörd av både äpplen, vinbär och rabarber.

”Vårt mål har varit att möjliggöra maximalt med kvaliteter trots en begränsad yta.”
Johan Vestlund, mark‑, VA-ingenjör och uppdragsansvarig

Kallhälls vårdboende

Uppdragsgivare:
Svenska stadsbyggen
Skanska

Ort:
Järfälla kommun

Status:
2020 – pågående

Team:
Johan Vestlund, mark och VA-ingenjör
Hannes Erixon, landskapsarkitekt LAR/MSA