Föregående  projekt
Archus bostäder i Bäckby centrum
Archus bostäder i Bäckby centrum
Archus bostäder i Bäckby centrum
Archus bostäder i Bäckby centrum
Svärdsklova - copy - copy - copy
Svärdsklova
Archus-botkyrka-tegelbruket-arkitektur2
Svärdsklova - copy
Svärdsklova - copy - copy
Nästa projekt

800 bostäder vid Fittjavikens strand

Med en detaljplan på 800 bostäder i Botkyrka, nere vid vattnet i Fittja, planeras nu en ny stadsdel som berikar och kompletterar området genom att nyttja dess potential.

Archus-botkyrka-tegelbruket-arkitektur3

Detaljplanering för förändring
Archus uppdrag låg i att förvandla den öde parkeringen till en levande och socialt hållbar stadsdel, trots dess utmanande läge mellan en motorväg och motorled, vid en ännu outnyttjad strandremsa. En utmaning Archus mötte med en noga utarbetad detaljplan.

Förståelse för platsens kvalitéer
Vårt arbete har inneburit, i en öppen dialog med kommunen, att utveckla området genom att lyfta fram de ännu outnyttjade kvalitéer som platsen erbjuder. Ett strandbryn blir en strandpark. En moské ges ett sammanhang med med en torgbildning. En öde parkering blir levande stadsdel. I detta utvecklingsarbete har man valt att komplettera och kontrastera med det befintliga Fittja. Platta tak, tydliga former och fokus på gående precis som i den tidigare bebyggelsen. Till det har vi tillfört olika sociala rum som privata gårdar, intima mikroparker, promenadstråk, torg och park. Vi har dessutom lyft fram det historiska arvet på platsen genom att arbeta med tegel i fasaderna som hjälper till att skapa identitet.

”Vi utvecklar Fittja med ett nytt område och ger fittjaborna en möjlighet att göra bostadskarriär på sin hemort.”
Mårten Bäckman, arkitekt SAR/MSA

Tegelbruket

Uppdragsgivare:
Stendörren

Ort:
Botkyrka

Status:
Detaljplan antagen 2019

Team:
Mårten Bäckman, arkitekt SAR/MSA

TEGELBRUKET

800 bostäder vid Fittjavikens strand

Med en detaljplan på 800 bostäder i Botkyrka, nere vid vattnet i Fittja, planeras nu en ny stadsdel som berikar och kompletterar området genom att nyttja dess potential.

Archus-botkyrka-tegelbruket-arkitektur3

Detaljplanering för förändring
Archus uppdrag låg i att förvandla den öde parkeringen till en levande och socialt hållbar stadsdel, trots dess utmanande läge mellan en motorväg och motorled, vid en ännu outnyttjad strandremsa. En utmaning Archus mötte med en noga utarbetad detaljplan.

Förståelse för platsens kvalitéer
Vårt arbete har inneburit, i en öppen dialog med kommunen, att utveckla området genom att lyfta fram de ännu outnyttjade kvalitéer som platsen erbjuder. Ett strandbryn blir en strandpark. En moské ges ett sammanhang med med en torgbildning. En öde parkering blir levande stadsdel. I detta utvecklingsarbete har man valt att komplettera och kontrastera med det befintliga Fittja. Platta tak, tydliga former och fokus på gående precis som i den tidigare bebyggelsen. Till det har vi tillfört olika sociala rum som privata gårdar, intima mikroparker, promenadstråk, torg och park. Vi har dessutom lyft fram det historiska arvet på platsen genom att arbeta med tegel i fasaderna som hjälper till att skapa identitet.

”Vi utvecklar Fittja med ett nytt område och ger fittjaborna en möjlighet att göra bostadskarriär på sin hemort.”
Mårten Bäckman, arkitekt SAR/MSA

Archus-botkyrka-tegelbruket-arkitektur2

Tegelbruket

Uppdragsgivare:
Stendörren

Ort:
Botkyrka

Status:
Detaljplan antagen 2019

Team:
Mårten Bäckman, arkitekt SAR/MSA