Föregående  projekt
Archus bostäder i Bäckby centrum
Archus bostäder i Bäckby centrum
Archus bostäder i Bäckby centrum
Bagartorp - copy
Bagartorp - copy - copy
Nästa projekt

Bagartorp blir med ett invånaranpassat centrum

Signalisten i Sollentuna, tillsammans med Besqab, utvecklar och förtätar Bagartorp centrum med hyresrätter, bostadsrätter och handel. Archus har presenterat ett invånaranpassat förslag som berikar området med ett tydligt centrum.

archus-solna-bagartorp-arkitektur-landskapsarkitektur3-600x300

En modernisering som möter dagens krav
Signalisten äger de flesta fastigheter i Bagartorp. Området som utgör Bagartorps centrum är idag i behov av ett moderniserat lyft. Tillsammans med Besqab ska centrumdelen förtätas med nya bostäder och handel. Platsen ligger nära järnvägen och ett stationsområde. Utmaningarna ligger i att planera för bostäder som klarar de höga risk-, buller- och dagsljuskraven.

Planerar för ett definierat centrum
Archus förslag kommer att skapa ett definierat centrum med hus som bildar ett kvarter där människoflödet prioriteras över dagens motortrafik. Gångtunneln under vägen försvinner och en trappa från pendeltågsstationen flyttas närmare järnvägen. Entrén till Bagartorp ligger mellan två högre hus, där det kommer bildas ett torg som blir en handels- och samlingsplats för området. Signalistens 22:s 16 våningshus förstärker platsen lokalt och ger området en tydligare plats på kartan.

”Genom att bygga på höjden så kan man tillvarata mark som ligger i anslutning till bra kommunikationer och grönområden.”

Magnus Nilsson, Styrelseordförande i Signalisten

Bagartorp, Solna

Uppdragsgivare:
Signalisten och Besqab

Ort:
Solna

Status:
Pågående

Team:
Maria Lagergren, arkitekt
Magnus Leksell, Landskapsarkitekt LAR/MSA

BAGARTORP

Bagartorp blir med ett invånaranpassat centrum

Signalisten i Sollentuna, tillsammans med Besqab, utvecklar och förtätar Bagartorp centrum med hyresrätter, bostadsrätter och handel. Archus har presenterat ett invånaranpassat förslag som berikar området med ett tydligt centrum.

archus-solna-bagartorp-arkitektur-landskapsarkitektur3-600x300

En modernisering som möter dagens krav
Signalisten äger de flesta fastigheter i Bagartorp. Området som utgör Bagartorps centrum är idag i behov av ett moderniserat lyft. Tillsammans med Besqab ska centrumdelen förtätas med nya bostäder och handel. Platsen ligger nära järnvägen och ett stationsområde. Utmaningarna ligger i att planera för bostäder som klarar de höga risk-, buller- och dagsljuskraven.

Planerar för ett definierat centrum
Archus förslag kommer att skapa ett definierat centrum med hus som bildar ett kvarter där människoflödet prioriteras över dagens motortrafik. Gångtunneln under vägen försvinner och en trappa från pendeltågsstationen flyttas närmare järnvägen. Entrén till Bagartorp ligger mellan två högre hus, där det kommer bildas ett torg som blir en handels- och samlingsplats för området. Signalistens 22:s 16 våningshus förstärker platsen lokalt och ger området en tydligare plats på kartan.

”Genom att bygga på höjden så kan man tillvarata mark som ligger i anslutning till bra kommunikationer och grönområden.”

Magnus Nilsson, Styrelseordförande i Signalisten

archus-solna-bagartorp-arkitektur-landskapsarkitektur2-600x300

Bagartorp

Uppdragsgivare:
Signalisten och Besqab

Ort:
Solna

Status:
Pågående

Team:
Maria Lagergren, arkitekt
Magnus Leksell, Landskapsarkitekt LAR/MSA