Nyhet: Två av fem projekt som nominerats till Sveriges Arkitekters Arkitekturpris är ritade av Archus

Nyhet: Två av fem projekt som nominerats till Sveriges Arkitekters Arkitekturpris är ritade av Archus

Nu är det klart vilka fem projekt som är nominerade till Sveriges Arkitekters Arkitekturpris i Västmanland 2021. Två av dessa, Brf. Kajutan i Västerås och Nya Vallaskolan i Sala, är ritade av Archus.

BRF KAJUTAN, VÄSTERÅS

Bostadskvarteret Kajutan har utformats med arkitektoniskt helhetsgrepp både för att påminna om områdets historia som hamnmiljö och för att skilja sig från mängden.

Juryns motivering: ”Öster Mälarstrand har begåvats med en mängd byggnader med höga arkitektoniska kvalitéer. Mot den gamla kolhamnen ligger tre bostadsbyggnader som vid första anblicken inte gör så mycket väsen av sig. Att passera dessa byggnader utan att förundras går dock inte. Utformning av hus och plats andas något speciellt. Här ytterst mot Mälaren är förutsättningarna unika. Denna tillgång har tagits väl tillvara. Fönster, balkonger, burspråk och loggior är placerade på ett lekfullt sätt på fasaderna och orienterade mot vattnet. Fasaderna, av trä och blänkande plåt, är i ett första intryck tveksamt. Plåt är ju kallt och billigt men vid närmare studie visar det sig att plåten är både veckad och perforerad. Gestaltningen fortsätter att gäcka och fascinera. Här finns till exempel en takteras på ett av husen, tillgänglig för de boende, med en märklig överbyggnad. En enorm solpanel står här på ett stativ av limträ. Här finns också ett inglasat rum för gemensamma träffar. Sammantaget har detta projekt sådana kvalitéer att det bör belönas med ett arkitekturpris.”


VALLASKOLAN, SALA

Vallaskolan har utformats med traditionellt hållbara material och en modern planlösning. Ett projekt som inte bara är byggt på massiva material utan även på delaktighet och en gemensam målbild. 

Juryns motivering: ”I Sala har den gamla Vallaskolan, från sekelskiftet i vacker tegelarkitektur, kompletterats med en ny byggnad. Ett annex för låg- och mellanstadiet. Den nya skolbyggnaden, i tre våningar, är placerad inne på gården med hänsyn till den övriga skolan. Fasaderna är beklädda med tegel som stämmer bra med traditionen. En trevlig detalj är inslag av guldglaserade tegelstenar. Stommen och även inredningen är i huvudsak av trä vilket ger ett behagligt inomhusklimat. Färgsättningen är genomtänkt med inspiration från Salas naturområden. Tillsammans med alla textilier ger det en ombonad känsla. Den nya skolbyggnaden ett lyckat exempel på arkitektur med en genomtänkt helhet. Från medveten placering till fina detaljer. Detta projekt har sådana kvalitéer att det bör belönas med ett arkitekturpris.”

Arkitekturpris i Västmanland

Varje år delar Sveriges Arkitekter ut ett arkitekturpris till ett projekt i Västmanland. Priset kan tilldelas ett framstående verk inom ett eller flera av områdena byggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, stadsbyggnad och fysisk planering. Arkitekturverket ska vara utfört i Västmanlands län och färdigställt under de fem senaste åren som varit färdigställt under de senaste åren.

Läs mer om Arkitekturpris i Västmanland.

Nyhet: Två av fem projekt som nominerats till Sveriges Arkitekters Arkitekturpris är ritade av Archus

Nu är det klart vilka fem projekt som är nominerade till Sveriges Arkitekters Arkitekturpris i Västmanland 2021. Två av dessa, Brf. Kajutan i Västerås och Nya Vallaskolan i Sala, är ritade av Archus.

BRF KAJUTAN, VÄSTERÅS

Bostadskvarteret Kajutan har utformats med arkitektoniskt helhetsgrepp både för att påminna om områdets historia som hamnmiljö och för att skilja sig från mängden.

Juryns motivering: ”Öster Mälarstrand har begåvats med en mängd byggnader med höga arkitektoniska kvalitéer. Mot den gamla kolhamnen ligger tre bostadsbyggnader som vid första anblicken inte gör så mycket väsen av sig. Att passera dessa byggnader utan att förundras går dock inte. Utformning av hus och plats andas något speciellt. Här ytterst mot Mälaren är förutsättningarna unika. Denna tillgång har tagits väl tillvara. Fönster, balkonger, burspråk och loggior är placerade på ett lekfullt sätt på fasaderna och orienterade mot vattnet. Fasaderna, av trä och blänkande plåt, är i ett första intryck tveksamt. Plåt är ju kallt och billigt men vid närmare studie visar det sig att plåten är både veckad och perforerad. Gestaltningen fortsätter att gäcka och fascinera. Här finns till exempel en takteras på ett av husen, tillgänglig för de boende, med en märklig överbyggnad. En enorm solpanel står här på ett stativ av limträ. Här finns också ett inglasat rum för gemensamma träffar. Sammantaget har detta projekt sådana kvalitéer att det bör belönas med ett arkitekturpris.”


VALLASKOLAN, SALA

Vallaskolan har utformats med traditionellt hållbara material och en modern planlösning. Ett projekt som inte bara är byggt på massiva material utan även på delaktighet och en gemensam målbild. 

Juryns motivering: ”I Sala har den gamla Vallaskolan, från sekelskiftet i vacker tegelarkitektur, kompletterats med en ny byggnad. Ett annex för låg- och mellanstadiet. Den nya skolbyggnaden, i tre våningar, är placerad inne på gården med hänsyn till den övriga skolan. Fasaderna är beklädda med tegel som stämmer bra med traditionen. En trevlig detalj är inslag av guldglaserade tegelstenar. Stommen och även inredningen är i huvudsak av trä vilket ger ett behagligt inomhusklimat. Färgsättningen är genomtänkt med inspiration från Salas naturområden. Tillsammans med alla textilier ger det en ombonad känsla. Den nya skolbyggnaden ett lyckat exempel på arkitektur med en genomtänkt helhet. Från medveten placering till fina detaljer. Detta projekt har sådana kvalitéer att det bör belönas med ett arkitekturpris.”

Arkitekturpris i Västmanland

Varje år delar Sveriges Arkitekter ut ett arkitekturpris till ett projekt i Västmanland. Priset kan tilldelas ett framstående verk inom ett eller flera av områdena byggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, stadsbyggnad och fysisk planering. Arkitekturverket ska vara utfört i Västmanlands län och färdigställt under de fem senaste åren som varit färdigställt under de senaste åren.

Läs mer om Arkitekturpris i Västmanland.

Dela denna nyhet
Datum

2 december, 2020

Skribent

Archus

Taggar

Arkitektur Bostäder Nyhet Samhällsfastigheter