Föregående  projekt
Archus
Archus
Archus
Nästa projekt

Hamnskjulsinspirerade bostäder vid Notuddskajen 

Bostadskvarteret Kajutan har utformats med arkitektoniskt helhetsgrepp både för att påminna om områdets historia som hamnmiljö och för att skilja sig från mängden.

Archus

Bostadskvarteret som går steget längre
Längst ut mot vattnet vid Notuddskajen ligger detta bostadskvarter med ett formspråk inspirerat av enkla hamnskjul och magasinsbyggnader. Peabs ambition med bostäderna i kvarteret var att det skulle särskilja sig från standardproduktionen och gå ett steg längre i utformning och innehåll.

Industriellt arv med orangeri och växthus
Läget i ett hamnområde och mittemot ångkraftverket gjorde att det kändes naturligt att anknyta till de enkla nyttobyggnader som fanns i dessa miljöer. Det industriella arvet har därför i bostadshusen översatts till obehandlade fasadmaterial som kommer att förändras och få en patina med tiden – obehandlat cederträ och sinuskorrugerad galvaniserad plåt. Fasadmaterialet fortsätter upp på det branta takfallet på de asymmetriska sadeltaken medan de flackare takytorna har sedumtak. Både träpanelen och plåten återkommer i halvtransparent version i skärmar och balkongräcken. Invändigt har lägenheterna fått hög takhöjd och ”loft living”-karaktär. Alla lägenheter har både en öppen balkong och inglasat orangeri som kan öppnas upp helt mot balkongen. Längst upp i det högre huset finns ett stort gemensamt växthus och takterrass med utsikt över hamnen och Notuddsparken. 

Kajutan 

Kategori:
Bostäder

Kompetens:
Arkitektur
Landskapsarkitektur

Uppdragsgivare:
Peab Bostad

Ort:
Västerås

Status:
2018

Team:
Margareta Löfgren, arkitekt SAR/MSA
Magnus Leksell, Landskapsarkitekt LAR/MSA

KAJUTAN

Hamnskjulsinspirerade bostäder vid Notuddskajen

Bostadskvarteret Kajutan har utformats med arkitektoniskt helhetsgrepp både för att påminna om områdets historia som hamnmiljö och för att skilja sig från mängden.

Archus

Bostadskvarteret som går steget längre
Längst ut mot vattnet vid Notuddskajen ligger detta bostadskvarter med ett formspråk inspirerat av enkla hamnskjul och magasinsbyggnader. Peabs ambition med bostäderna i kvarteret var att det skulle särskilja sig från standardproduktionen och gå ett steg längre i utformning och innehåll.

Industriellt arv med orangeri och växthus
Läget i ett hamnområde och mittemot ångkraftverket gjorde att det kändes naturligt att anknyta till de enkla nyttobyggnader som fanns i dessa miljöer. Det industriella arvet har därför i bostadshusen översatts till obehandlade fasadmaterial som kommer att förändras och få en patina med tiden – obehandlat cederträ och sinuskorrugerad galvaniserad plåt. Fasadmaterialet fortsätter upp på det branta takfallet på de asymmetriska sadeltaken medan de flackare takytorna har sedumtak. Både träpanelen och plåten återkommer i halvtransparent version i skärmar och balkongräcken. Invändigt har lägenheterna fått hög takhöjd och ”loft living”-karaktär. Alla lägenheter har både en öppen balkong och inglasat orangeri som kan öppnas upp helt mot balkongen. Längst upp i det högre huset finns ett stort gemensamt växthus och takterrass med utsikt över hamnen och Notuddsparken.

Archus

Kajutan

Kategori:
Bostäder

Kompetens:
Arkitektur
Landskapsarkitektur

Uppdragsgivare:
Peab Bostad

Ort:
Västerås

Status:
2018

Team:
Margareta Löfgren, arkitekt SAR/MSA
Magnus Leksell, Landskapsarkitekt LAR/MSA