Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Rådgivning, beräkning och dialog för Hallonbergens utveckling

När Kungliga Operan och Dramaten skulle flytta sitt produktionscentra kallades Archus in för att undersöka möjligheterna att upprätta nya lokaler i Hallonbergen, Sundbyberg. Genom att agera rådgivare åt Vasakronan, upprätta dialoger med Sundbyberg stad och göra beräkningar av områdets förutsättningar, kunde ett heltäckande förslag presenteras.

Kungligt produktionscentra i Sundbyberg

Kungliga Operan och Dramaten har idag ett produktioncentra för olika kreationsbehov, i Gäddviken utanför Nacka. På uppdrag av Vasakronan har Archus tagit fram ett förslag för att flytta Kungliga Operan och Dramatens produktionscentra till Hallonbergen i Sundbyberg. Sundbyberg stad gör nämligen, tillsammans med ett antal fastighetsägare, en storsatsning på Hallonbergen med nya bostäder, centrum, kultur och idrott, där produktionscentrat på ett naturligt sätt skulle kunna integreras i både fritid och utbildningssyfte. Dessutom har platsen grundförutsättningarna för att upprätta en ändamålsenlig byggnad.

Samordning och arkitektur

Archus uppdrag var att bistå Vasakronan som Operan och Dramatens rådgivare och ta fram platsanalyser, samt programhandlingar för det nya produktionscentret. Uppdraget innebar också att utarbeta ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt förslag som möjligt för Hallonbergen, samt föra dialog med Sundbyberg stad om hur byggnaden skulle kunna integreras i den framtida bostadsbebyggelsen. Den arkitektoniska utformningen hade också stor betydelse då den stora byggnaden placerades i direkt anslutning till centrum och de planerade bostadskvarteren. Kalkyl och hyresoffert kunde slutligen baseras på de framtagna handlingarna. Det slutgiltiga valet för Kungliga Operan och dramatens produktioncentra blev Flemingsberg i Huddinge.

Kungliga Operan och Dramaten, Sundbyberg

Tjänster
Arkitektur
Segment
Samhällsfastigheter
Uppdragsgivare
Vasakronan
Ort
Stockholm och Sundbyberg
Status
2017–2019

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.