Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

En stadsdel passande en ekokommun

I utkanten av Nynäshamn utvecklas Källberga, en stadsdel innefattande cirka 600-700 bostäder kring en bykärna med verksamheter, samhällsservice, butiker och förskola. Archus arbetar jämsides med Nynäshamns hållbarhetsambition om att vara en ekokommun, en målsättning som genomsyrar hela projektet från materialval till samhället i dess helhet.

Ett helhetsuppdrag med fokus på alla skeden i livet

I Källberga finns utrymme för människor i alla åldrar och livssituationer att bo och leva. Källberga är stadsdelen på landet. Här finns flexibiliteten, med Nynäshamn nära till hands och hela Stockholmsregionen inom räckhåll. Här finns också den lokala förankringen, förskolan mitt i byn och odlingslotten inom promenadavstånd, en plats där du lär känna dina grannar. Här finns småskaliga butiker och verksamheter, friluftsaktiviteter och naturupplevelser. Här finns möjligheten till ett rikare liv.

Detaljplanen för Källberga vann laga kraft den 11 september 2018. I och med detta påbörjades arbetet att omsätta visionen till byggd verklighet. Sedan detaljplanen vunnit laga kraft har förberedande mark- och infrastrukturarbete påbörjats. Utbyggnationen sker utifrån etapper, Ängen (2021-2023), Gården (2022-2025), Tallskogen (2024-2026), Dalen (2026-2028) och Utsikten (2028-2030). I första etappen Ängen släpptes de 19 första villatomterna för försäljning under 2020, som snabbt därefter såldes slut. Intresset för Källberga är stort! Läs mer om respektive etapp på www.kallberga.se/tidslinje.

Archus erfaren som realiserar visioner

Som Operating Partner driver Archus markbolaget Källberga Mark AB. Vilket innebär att utveckla hela Källberga genom att bygga ut infrastruktur samt avyttra byggrätter samt säkerställa visionen. Målsättningen är att skapa en långsiktigt hållbar stadsdel. Genom att bistå färdigställandet av detaljplanen samt förhandling av exploateringsavtalet tillsammans med dåvarande projektledning lades en strategisk grund för hur utvecklingen av Källberga bör ske över tid. Archus arbetar tätt ihop med ägarna för att löpande stämma av beslut och strategi för gemensam säkerställan att projektet driver mot de uppsatta målen. Med hjälp av tidigare erfarenheter inom stadsutvecklingsprojekt kan strategisk rådgivning ges gällande utbyggnation av infrastruktur, fastighetsbildning och miljö i samråd med ekonomi och finansiering.

Läs mer om livet i Källberga och vad de sociala och ekologiska hållbarhetsmålen innebär i praktiken på www.kallberga.se.

För mer information om processen i Källberga följ gärna @boikallberga på instagram eller signa upp på Källbergas nyhetsbrev.

Källberga, Nynäshamn

Tjänster
Affärsutveckling
Transaktionsrådgivning
Segment
Operating partner
Uppdragsgivare
Källberga Mark AB
Ort
Nynäshamn
Status
Pågående

Team

Michael Larsson

VD Archus Affärsutveckling & Projektledning
Porträttbild av Daniel Steding, biträdande affärsutvecklare på Archus

Daniel Steding

Affärsutvecklare

Viktor Ståhl

Projektledare stadsutveckling

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.