Föregående  projekt
Inredning som bär varumärket av en modern restaurang
YumYum010-1200x480
Archus_Vasteras_YumYum_Arkitektur5
Archus_Vasteras_YumYum_Arkitektur4
Archus_Vasteras_YumYum_Arkitektur2
Archus_Vasteras_YumYum_Arkitektur
Nästa projekt

Interiör för sinnesupplevelser

Restaurang Yum Yum visar hur en genomtänk interiör både kan lyfta affärskoncept och kundupplevelser. Upprustningen av restaurangen blev nämligen både en funktion och modern miljö. Rum för att njuta med alla sinnen.

Archus_Vasteras_YumYum_Arkitektur2

Utformat för funktion och upplevelser
Archus fick arkitektuppdraget att utforma ett nytt koncept för den asiatiska restaurangen Yum Yum i samband med deras expansionsfas i en tidigare handelslokal på Hälla i Västerås. Projektet kom att ställa höga krav på en samtalsvänlig ljudmiljö, behaglig ljusbild och effektivt ytutformning för att kunna hantera och styra stora kundflöden på ett bra sätt i den stora lokalen. Interiörsutmaningarna låg också i att hitta funktionella material för den hårda belastningen som en restaurang utsätts för, utan att ta fokus från upplevelserika detaljer.

Inredningsarkitekturen agerar budskapsbärare
Restaurangen håller en väldigt hög klass på maten som andas omsorg och omtanke, vilket inredningen också bör förmedla. Det interiöra konceptet blir således buskapsbärare för verksamheten, där en trivsam, modern miljö och atmosfär ska bidra till att man som gäst tar sig tid att njuta med alla sinnen. Med platsbyggd inredning som soffmoduler, rumsavdelare i form av hyllsystem och detaljrik inredning skapades olika rumsupplevelser som erbjuder olika typer av sittande, men som också hanterar ljudmiljön på ett effektivt sätt.

Yum Yum, Västerås

Uppdragsgivare:
Yum Yum

Ort:
Västerås

Status:
2017

Team:
Maria Vång, inredningsarkitekt SIR/MSA

 

YUM YUM, HÄLLA

Interiör för sinnesupplevelser

Restaurang Yum Yum visar hur en genomtänk interiör både kan lyfta affärskoncept och kundupplevelser. Upprustningen av restaurangen blev nämligen både en funktion och modern miljö. Rum för att njuta med alla sinnen.

Archus_Vasteras_YumYum_Arkitektur3

Utformat för funktion och upplevelser
Archus fick arkitektuppdraget att utforma ett nytt koncept för den asiatiska restaurangen Yum Yum i samband med deras expansionsfas i en tidigare handelslokal på Hälla i Västerås. Projektet kom att ställa höga krav på en samtalsvänlig ljudmiljö, behaglig ljusbild och effektivt ytutformning för att kunna hantera och styra stora kundflöden på ett bra sätt i den stora lokalen. Interiörsutmaningarna låg också i att hitta funktionella material för den hårda belastningen som en restaurang utsätts för, utan att ta fokus från upplevelserika detaljer.

Inredningsarkitekturen agerar budskapsbärare
Restaurangen håller en väldigt hög klass på maten som andas omsorg och omtanke, vilket inredningen också bör förmedla. Det interiöra konceptet blir således buskapsbärare för verksamheten, där en trivsam, modern miljö och atmosfär ska bidra till att man som gäst tar sig tid att njuta med alla sinnen. Med platsbyggd inredning som soffmoduler, rumsavdelare i form av hyllsystem och detaljrik inredning skapades olika rumsupplevelser som erbjuder olika typer av sittande, men som också hanterar ljudmiljön på ett effektivt sätt.

Archus_Vasteras_YumYum_Arkitektur5

Yum Yum, Västerås

Uppdragsgivare:
Yum Yum

Ort:
Västerås

Status:
2017

Team:
Maria Vång, inredningsarkitekt SIR/MSA