Föregående  projekt
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Nästa projekt

Hållbarhet i 12 våningar

I centrala Västerås vid stationsområdet står en 12 våningar hög byggnad med utsikt över Mälaren, fördelat med 7 våningar hotell och 5 våningar kontor. Ett hållbart projekt, som genomförts med Archus förståelse för helheten. 

Archus

Miljöbyggnad Silver
Archus har varit en partner genom stora delar av projektet. Från de första skisserna över husets design och utformning, fram till färdig byggnad. Resultatet har blivit en byggnad i 12 våningar, genomsyrade av hållbarhet, vilket certifierade med Miljöbyggnad Silver.

Archus i sin helhet
Detta projekt har engagerat flera av Archus kompetenser — arkitektur, landskapsarkitektur, samt bygg- och projektledning. En kompetensbredd som utgör Archus helhetserbjudande. Våra arkitekter har deltagit i design- och utformningarbetet av byggnaden, medan landskapsarkitekterna skissat fram en tilltalande utemiljö. De initiala förfrågningsunderlaget och upphandlingen av byggentreprenör togs fram av Archus, som sedan var involverad som projektledare och byggledare.

S7 Comfort Hotel, Västerås

Uppdragsgivare:
Klövern AB

Ort:
Västerås

Status:
2016-2019

Hållbarhet:
Miljöbyggnad Silver

Team:
Mattias Fredberg, Arkitekt SAR/MSA
Erik Bruhn, VD Archus Arkitektur
Ingalill Nahringbauer, Landskapsarkitekt LAR/MSA

S7 COMFORT HOTEL 

Hållbarhet i 12 våningar

I centrala Västerås vid stationsområdet står en 12 våningar hög byggnad med utsikt över Mälaren, fördelat med 7 våningar hotell och 5 våningar kontor. Ett hållbart projekt, som genomförts med Archus förståelse för helheten.

Archus

Miljöbyggnad Silver
Archus har varit en partner genom stora delar av projektet. Från de första skisserna över husets design och utformning, fram till färdig byggnad. Resultatet har blivit en byggnad i 12 våningar, genomsyrade av hållbarhet, vilket certifierade med Miljöbyggnad Silver.

Archus i sin helhet
Detta projekt har engagerat flera av Archus kompetenser — arkitektur, landskapsarkitektur, samt bygg- och projektledning. En kompetensbredd som utgör Archus helhetserbjudande. Våra arkitekter har deltagit i design- och utformningarbetet av byggnaden, medan landskapsarkitekterna skissat fram en tilltalande utemiljö. De initiala förfrågningsunderlaget och upphandlingen av byggentreprenör togs fram av Archus, som sedan var involverad som projektledare och byggledare. 

Archus

S7 Comfort Hotel, Västerås

Uppdragsgivare:
Klövern AB

Ort:
Västerås

Status:
2016-2019

Hållbarhet:
Miljöbyggnad Silver

Team:
Mattias Fredberg, Arkitekt SAR/MSA
Erik Bruhn, VD Archus Arkitektur
Ingalill Nahringbauer, Landskapsarkitekt LAR/MSA