Föregående  projekt
Fastighetsutveckling av bostäder i Falun
Moderna bostäder i Falun
Inspirerande stadskärna i Falun
Archus_Falun_BRF-arummet_fastighetsutveckling2_1313
Archus_Falun_BRF-arummet_fastighetsutveckling3_1313
Archus_Falun_BRF-arummet_fastighetsutveckling1_1313
Nästa projekt

Bostadsrättsföreningen Årummet ger Falun ett nytt ansikte utåt

Archus har för Diös Fastigheter projektlett arbetet med 19 nya bostäder i Faluns mest synliga hörn. Här ligger numera Bostadsrättsförening Årummet.

Illustration av bostadsrättföreningen Årummet i centrala Falun. Rött flervåningshus porträtterat ovanifrån.

Uppdragets helhet
Från första affärskalkyl och beslutsunderlag till byggherrombud för produktionen samt ansvar för hyresgästkontakter och BRF-administration. Så såg Archus helhetsuppdrag för Diös Fastigheter ut, som resulterat i en byggnation av ett fyra våningar högt hus med 19 bostadsrätter med en befintlig restaurang i botten. Förutsättningar som kräver eftertanke för att vidhålla en god relation med både aktörer i byggnaden, grannar och förbipasserande stadsbesökare.

Stadsutveckling för en inspirerande stadskärna
Det finns en konstant efterfrågan på moderna boenden i centrum av både invånare och marknaden i stort. Med smart stadsutveckling som strategi har vi som mål att skapa inspirerande stadskärnor. Falun är en stark stad och tillsammans med kommunen och Diös Fastigheter kan den nå sin fulla potential. Årummets bostadsrätter stod klara för inflyttning i juni 2019. Nu pryder ett vackert bostadshus ett av Faluns mest synliga hörn.

Årummet, Falun

Kategori:
Bostäder

Kompetens:
Affärsutveckling

Uppdragsgivare:
Diös Fastigheter

Ort:
Falun

Status:
2017-2019

Team:
Åsa Svedjetun, affärsutvecklare

ÅRUMMET, FALUN

Bostadsrättsföreningen Årummet ger Falun ett nytt ansikte utåt

Archus har för Diös Fastigheter projektlett arbetet med 19 nya bostäder i Faluns mest synliga hörn. Här ligger numera Bostadsrättsförening Årummet.

Illustration av bostadsrättföreningen Årummet i centrala Falun. Rött flervåningshus porträtterat ovanifrån.

Uppdragets helhet
Från första affärskalkyl och beslutsunderlag till byggherrombud för produktionen samt ansvar för hyresgästkontakter och BRF-administration. Så såg Archus helhetsuppdrag för Diös Fastigheter ut, som resulterat i en byggnation av ett fyra våningar högt hus med 19 bostadsrätter med en befintlig restaurang i botten. Förutsättningar som kräver eftertanke för att vidhålla en god relation med både aktörer i byggnaden, grannar och förbipasserande stadsbesökare.

Stadsutveckling för en inspirerande stadskärna
Det finns en konstant efterfrågan på moderna boenden i centrum av både invånare och marknaden i stort. Med smart stadsutveckling som strategi har vi som mål att skapa inspirerande stadskärnor. Falun är en stark stad och tillsammans med kommunen och Diös Fastigheter kan den nå sin fulla potential. Årummets bostadsrätter stod klara för inflyttning i juni 2019. Nu pryder ett vackert bostadshus ett av Faluns mest synliga hörn.

Illustrationsbild av bostadsrättföreningen Årummets innergård där aktiva familjer bor.

Årummet, Falun

Kategori:
Bostäder

Kompetens:
Affärsutveckling

Uppdragsgivare:
Diös Fastigheter

Ort:
Falun

Status:
2017-2019

Team:
Åsa Svedjetun, affärsutvecklare