Bostadsproduktion i Falun, Borlänge och Mora

Föregående  projekt
Archus-dalarna-borlange-okad-bostadsproduktion-strategisk-radgivning3
Falu stad
Archus-dalarna-borlange-okad-bostadsproduktion-strategisk-radgivning1
Archus-dalarna-borlange-okad-bostadsproduktion-strategisk-radgivning
Nästa projekt

En byggvänligare region medför ökad bostadsproduktion

Bostadsbristen i Dalaregionen krävde nya bostäder, med nya aktörer genom ett nytt angreppssätt. Archus heltäckande perspektiv kunde identifiera regionens möjligheter, för att sedan bygga broar mellan kommuner och nya aktörer. Idag råder det en positiv bostadsutveckling i regionen som gett ringar på vattnet.

FALUN 2014-07-31 Falu stad centrum från ovan vy över centrala Falun stad samhälle centrum hus hem fastigheter
FOTO: ULF PALM

Rådgivning som utvecklar samhälle och kommun
Genom att fysiskt scanna av kommunerna kunde 80 attraktiva tomter identifieras och vi kunde beräkna förutsättningarna i form av möjlig bostadsvolym, kalkyl och risk. Men för att locka nya aktörer till regionen såg vi att kommunerna tydligare behövde svara upp mot exploatörernas behov. Därför stöttade vi kommunernas interna processer, genom utbildning och information, för att kommunerna skulle bli mer byggvänliga platser. En lösning som byggde broar mellan kommun och exploatör, och som ökade intresset för att utveckla bostäder i regionen.

Bostadsproduktion med ringar på vattnet
Resultatet av Archus insatser blev att flera exploatörer fick upp ögonen för Dalaregionen, samtidigt som kommunerna fick mod att välja ”rätt” tomter ur ett marknadsperspektiv att exploatera. Idag har flera nya aktörer byggt bostäder i städerna och andra ringar på vattnet har uppkommit genom en ökad transaktion av både kommersiella fastigheter och bostadskomplex.

”Initialt trodde vi att det bara behövdes redskap för exploatörerna för att lättare komma till beslut, men det visade sig också rätt snart att även kommunernas tjänstemän och politiker behövde få kunskap kring marknadens förutsättningar och hur man kunde bli en byggvänligare kommun.”
Åsa Svedjetun, affärsutvecklare

Ökad bostadsproduktion i Dalarna

Kategori:
Bostäder
Stadsutveckling

Kompetens:
Strategiskrådgivning

Uppdragsgivare:
Falun, Borlänge och Mora kommun

Ort:
Dalarna

Status:
2014-2016

Team:
Åsa Svedjetun, affärsutvecklare

BOSTÄDER – FALUN, BORLÄNGE, MORA

En byggvänligare region medför ökad bostadsproduktion

Bostadsbristen i Dalaregionen krävde nya bostäder, med nya aktörer genom ett nytt angreppssätt. Archus heltäckande perspektiv kunde identifiera regionens möjligheter, för att sedan bygga broar mellan kommuner och nya aktörer. Idag råder det en positiv bostadsutveckling i regionen som gett ringar på vattnet.

Rådgivning som utvecklar samhälle och kommun
Genom att fysiskt scanna av kommunerna kunde 80 attraktiva tomter identifieras och vi kunde beräkna förutsättningarna i form av möjlig bostadsvolym, kalkyl och risk. Men för att locka nya aktörer till regionen såg vi att kommunerna tydligare behövde svara upp mot exploatörernas behov. Därför stöttade vi kommunernas interna processer, genom utbildning och information, för att kommunerna skulle bli mer byggvänliga platser. En lösning som byggde broar mellan kommun och exploatör, och som ökade intresset för att utveckla bostäder i regionen.

Bostadsproduktion med ringar på vattnet
Resultatet av Archus insatser blev att flera exploatörer fick upp ögonen för Dalaregionen, samtidigt som kommunerna fick mod att välja ”rätt” tomter ur ett marknadsperspektiv att exploatera. Idag har flera nya aktörer byggt bostäder i städerna och andra ringar på vattnet har uppkommit genom en ökad transaktion av både kommersiella fastigheter och bostadskomplex.

”Initialt trodde vi att det bara behövdes redskap för exploatörerna för att lättare komma till beslut, men det visade sig också rätt snart att även kommunernas tjänstemän och politiker behövde få kunskap kring marknadens förutsättningar och hur man kunde bli en byggvänligare kommun.”
Åsa Svedjetun, affärsutvecklare

FALUN 2014-07-31 Falu stad centrum från ovan vy över centrala Falun stad samhälle centrum hus hem fastigheter
FOTO: ULF PALM

Ökad bostadsproduktion i Dalarna

Kategori:
Bostäder
Stadsutveckling

Kompetens:
Strategiskrådgivning

Uppdragsgivare:
Falun, Borlänge och Mora kommun

Ort:
Dalarna

Status:
2014-2016

Team:
Åsa Svedjetun, affärsutvecklare