Archus Transaktion

Archus Transaktion

Transaktionsrådgivning handlar om att förmedla försäljningsobjektets specifika förutsättningar. Vi skapar tydlighet och trygghet under försäljnings- eller köpprocessen för att säkerställa våra uppdragsgivares behov.

Archus Transaktion

Transaktionsrådgivning handlar om att förmedla försäljningsobjektets specifika förutsättningar. Vi skapar tydlighet och trygghet under försäljnings- eller köpprocessen för att säkerställa våra uppdragsgivares behov.

Vi gör byggrättsmarknaden tillgänglig

Transaktionsrådgivning handlar om att förmedla försäljningsobjektets specifika förutsättningar. Vi skapar tydlighet och trygghet för mottagaren.

En betydande andel av byggrättsaffärerna görs upp off market. Samtidigt har mängden potentiella köpare ökat dramatiskt. Därför tillgängliggör vi affärer inom vårt nätverk och bidrar till bättre affärer, både på köp- och på säljsidan. Vi lägger tid och energi på att lära känna marknaden. Inte bara för att det är kul. Vi vet vilka som vill ha vad — och varför.

Att vi har personliga kontakter gör stor skillnad. Det minskar osäkerheten hos mottagaren och risken för låsta förhandlingslägen. Vi håller koll på markanvisningar och överlåtelsepriser i byggrättsaffärer genom såväl lagfarna köp som bolagstransaktioner.

Byggrätter och utvecklingsfastigheter är komplexa. Planförutsättningar, fastighetsbildningsstrategier, risker, tidsaspekter och möjligheter skiljer sig åt jämfört med fullt uthyra kommersiella fastigheter. Därför har vi valt att specialisera oss, för att kunna utveckla fastigheter från tidigt skede.

Vi gör byggrättsmarknaden tillgänglig

Transaktionsrådgivning handlar om att förmedla försäljningsobjektets specifika förutsättningar. Vi skapar tydlighet och trygghet för mottagaren.

En betydande andel av byggrättsaffärerna görs upp off market. Samtidigt har mängden potentiella köpare ökat dramatiskt. Därför tillgängliggör vi affärer inom vårt nätverk och bidrar till bättre affärer, både på köp- och på säljsidan. Vi lägger tid och energi på att lära känna marknaden. Inte bara för att det är kul. Vi vet vilka som vill ha vad — och varför.

Att vi har personliga kontakter gör stor skillnad. Det minskar osäkerheten hos mottagaren och risken för låsta förhandlingslägen. Vi håller koll på markanvisningar och överlåtelsepriser i byggrättsaffärer genom såväl lagfarna köp som bolagstransaktioner.

Byggrätter och utvecklingsfastigheter är komplexa. Planförutsättningar, fastighetsbildningsstrategier, risker, tidsaspekter och möjligheter skiljer sig åt jämfört med fullt uthyra kommersiella fastigheter. Därför har vi valt att specialisera oss, för att kunna utveckla fastigheter från tidigt skede.

archus-VD-gustav-kallen

Jag berättar gärna mer om Archus Transaktion
Gustav Källén
VD Archus Transaktion
Telefon: 076-763 17 83
Klicka här för att skicka ett mail

Archus_Knivsta_Lotangen_Arkitektur_landskapsarkitektur5