Archus Partner

Saknar du någon som tar ansvar för att projektet går rätt till, från utveckling tills att nycklarna sitter i dörren. I praktiken innebär det att Archus Partner gör allt ifrån projektutveckling till att genomföra hela projekt och tar ansvar för att det blir korrekt utfört. Vi levererar tjänster inom ett flertal segment såsom bostadsutveckling, kommersiella lokaler och industri.

Archus Partner

Saknar du någon som tar ansvar för att projektet går rätt till, från utveckling tills att nycklarna sitter i dörren. I praktiken innebär det att Archus Partner gör allt ifrån projektutveckling till att genomföra hela projekt och tar ansvar för att det blir korrekt utfört. Vi levererar tjänster inom ett flertal segment såsom bostadsutveckling, kommersiella lokaler och industri.

Vi tar visionen till verklighet

Genom att erbjuda projektutveckling, projektledning och management ansvarar vi för att driva processen från tidig projektidé fram till färdiga detaljplaner och genomförbara projekt.

Vi ansvarar vi för att driva processen från tidig projektidé fram till färdiga detaljplaner och genomförbara projekt. I projekt arbetar vi som fristående byggherreombud och säkerställer att ingenting går snett. Vi hjälper till med bland annat bygglov, upphandling, projektledning, kostnadsstyrning och slutligen besiktning. Vi är alltså en oberoende partner som arbetar både för privata och kommersiella fastighetsbolag. Vi står på beställarens sida.

Archus är noga med att framhålla vikten av ett helhetsansvar oavsett uppdragets eller projektets storlek. Vi vill verka för kundens och projektets bästa!”

Vår affärsidé:
Genom gedigen kompetens skapar Archus Partner värde och trygghet för sina kunder. Vår höga kompetens och stora engagemang säkerställer en smidig och säker process – från projektutveckling till genomförande.

VI LEVERERAR:

 • Projektutveckling/li>
 • Tidiga utredningar
 • Detaljplaneläggning
 • Investeringskalkyler
 • Besiktning
 • Management
 • Projektledning
 • Bygglovsförfarande
 • Upphandling

Archus Partner tar visionen till verklighet

Genom att erbjuda projektutveckling, projektledning och management ansvarar vi för att driva processen från tidig projektidé fram till färdiga detaljplaner och genomförbara projekt.

Vi ansvarar vi för att driva processen från tidig projektidé fram till färdiga detaljplaner och genomförbara projekt. I projekt arbetar vi som fristående byggherreombud och säkerställer att ingenting går snett. Vi hjälper till med bland annat bygglov, upphandling, projektledning, kostnadsstyrning och slutligen besiktning. Vi är alltså en oberoende partner som arbetar både för privata och kommersiella fastighetsbolag. Vi står på beställarens sida.

Archus är noga med att framhålla vikten av ett helhetsansvar oavsett uppdragets eller projektets storlek. Vi vill verka för kundens och projektets bästa!”

Vår affärsidé:
Genom gedigen kompetens skapar Archus Partner värde och trygghet för sina kunder. Vår höga kompetens och stora engagemang säkerställer en smidig och säker process – från projektutveckling till genomförande.

VI LEVERERAR:

 • Projektutveckling
 • Tidiga utredningar
 • Detaljplaneläggning
 • Investeringskalkyler
 • Besiktning
 • Management
 • Projektledning
 • Bygglovsförfarande
 • Upphandling
Ted Mattsson

Vill du veta mer om Archus Partner? Hör av dig!
Ted Mattsson
VD Archus Partner
Telefon: 072–388 19 25
Klicka här för att skicka ett mail

Archus-orebro-OP1-arkitektur-projektledning2