Pressmeddelande: Regionstad Mora får ny skola, idrottshall och 300 nya bostäder

Pressmeddelande: Regionstad Mora får ny skola, idrottshall och 300 nya bostäder

Äntligen! Den 21 juni fattade kommunfullmäktige i Mora beslutet att Strandenområdet, även känt som Vasaloppets målgångsområde, får ny stor skola och idrottshall samt 300 nya bostäder.

Archus har på uppdrag av Mora kommun utrett förutsättningarna för en utveckling av Strandenområdet i Mora. Det kommunalägda kvarteret om cirka 25 000 kvadratmeter används bland annat under Vasaloppsarrangemangen, men är i övrigt till stor del outnyttjat. Allt i enlighet med översiktsmålet att skapa god livskvalitet och attraktivitet i Siljanregionen i linje med övriga intressenters ambitioner och önskan.

Stor högstadieskola, idrottshall och 300 nya bostäder

Nu är det klart att kommunfullmäktige i Mora ställer sig bakom förslaget att låta bygga en ny högstadieskola för 800 elever, idrottshallar, ungdomsgård, kulturskola och tillagningskök. Uppdraget innebär även att skapa bättre förutsättningar för Vasaloppet att verka på området.

Majoritetspartierna vill låta privata intressenter bygga, för att sedan hyra tillbaka lokalerna. I en framtid ska kommunen kunna köpa tillbaka fastigheterna till marknadspris. I planen ingår även minst 300 nya bostäder och förskola. De nya bostäderna ska byggas inom tio år, varav hälften ska vara byggda inom fem år efter projektstart.

Målet är en välkomnande ny stadsdel — Mora entré!

För Archus har det har varit viktigt att hitta ökade synergier mellan verksamheterna för att utveckla dem samtidigt som man minskar kommunens ekonomiska åtaganden. Genom att hitta ett samutnyttjande av ytor möjliggörs både en social, praktisk och ekonomisk genomförbar utveckling av området. Upprättandet av en dialog med Vasaloppet har inneburit att de med största sannolikhet kommer höja kvaliteten på de samhällsengagerade arrangemangen. En planering pågår för att möta marknadens aktörer för samverkan kring utvecklingen.

"Ett fantastiskt projekt för stadsutveckling innehållande många beståndsdelar såsom politik, stort allmänintresse, evenemangsutveckling och förutsättningar för ungdomars utbildning och fritid. Archus får i detta projekt bistå i en politisk process när den är som bäst, att ge och ta, förhandla med Morabon i fokus, för ett attraktivare Mora och en rimlig kommunal ekonomi."

Åsa Svedjetun, affärsutvecklare Archus

Läs mer om projektet här: https://www.archus.se/archus-leder-utvecklingen-av-strandenomradet-i-mora/

Pressmeddelande: Regionstad Mora får ny skola, idrottshall och 300 nya bostäder

Äntligen! Den 21 juni fattade kommunfullmäktige i Mora beslutet att Strandenområdet, även känt som Vasaloppets målgångsområde, får ny stor skola och idrottshall samt 300 nya bostäder.

Archus har på uppdrag av Mora kommun utrett förutsättningarna för en utveckling av Strandenområdet i Mora. Det kommunalägda kvarteret om cirka 25 000 kvadratmeter används bland annat under Vasaloppsarrangemangen, men är i övrigt till stor del outnyttjat. Allt i enlighet med översiktsmålet att skapa god livskvalitet och attraktivitet i Siljanregionen i linje med övriga intressenters ambitioner och önskan.

Stor högstadieskola, idrottshall och 300 nya bostäder

Nu är det klart att kommunfullmäktige i Mora ställer sig bakom förslaget att låta bygga en ny högstadieskola för 800 elever, idrottshallar, ungdomsgård, kulturskola och tillagningskök. Uppdraget innebär även att skapa bättre förutsättningar för Vasaloppet att verka på området.

Majoritetspartierna vill låta privata intressenter bygga, för att sedan hyra tillbaka lokalerna. I en framtid ska kommunen kunna köpa tillbaka fastigheterna till marknadspris. I planen ingår även minst 300 nya bostäder och förskola. De nya bostäderna ska byggas inom tio år, varav hälften ska vara byggda inom fem år efter projektstart.

Målet är en välkomnande ny stadsdel — Mora entré!

För Archus har det har varit viktigt att hitta ökade synergier mellan verksamheterna för att utveckla dem samtidigt som man minskar kommunens ekonomiska åtaganden. Genom att hitta ett samutnyttjande av ytor möjliggörs både en social, praktisk och ekonomisk genomförbar utveckling av området. Upprättandet av en dialog med Vasaloppet har inneburit att de med största sannolikhet kommer höja kvaliteten på de samhällsengagerade arrangemangen. En planering pågår för att möta marknadens aktörer för samverkan kring utvecklingen.

"Ett fantastiskt projekt för stadsutveckling innehållande många beståndsdelar såsom politik, stort allmänintresse, evenemangsutveckling och förutsättningar för ungdomars utbildning och fritid. Archus får i detta projekt bistå i en politisk process när den är som bäst, att ge och ta, förhandla med Morabon i fokus, för ett attraktivare Mora och en rimlig kommunal ekonomi."

Åsa Svedjetun, affärsutvecklare Archus

Läs mer om projektet här: https://www.archus.se/archus-leder-utvecklingen-av-strandenomradet-i-mora/

Dela denna nyhet
Datum

22 juni, 2021

Skribent

Archus

Taggar

Affärsutveckling Development Strategisk Rådgivning