Nyhet: Regionstad Mora får ny skola, idrottshall och 300 nya bostäder

Nyhet: Regionstad Mora får ny skola, idrottshall och 300 nya bostäder

Äntligen! Igår fattad kommunfullmäktige i Mora beslutet att Strandenområdet, även känt som Vasaloppets målgångsområde, får ny stor skola och idrottshall samt 300 nya bostäder.

Archus har på uppdrag av Mora kommun utrett förutsättningarna för en utveckling av Strandområdet i Mora. Ett kommunalägt kvarter om cirka 25 000 kvadratmeter som bland annat används under Vasaloppsarrangemangen, men är i övrigt till stor del outnyttjad. Allt i enlighet med översiktsmålet att skapa god livskvalité och attraktivitet i Siljanregionen i linje med övriga intressenters ambitioner och önskan.

Stor högstadieskola, idrottshall och 300 nya bostäder

Nu är det klart att kommunfullmäktige i Mora ställer sig bakom förslaget att låta bygga en ny högstadieskola för 800 elever, idrottshallar, ungdomsgård, kulturskola och tillagningskök. Uppdraget innebär även att skapa bättre förutsättningar för Vasaloppet att verka på området.

Majoritetspartierna vill låta privata intressenter bygga, för att sedan hyra tillbaka lokalerna. I en framtid ska kommunen kunna köpa tillbaka fastigheterna till marknadspris. I planen ingår även minst 300 nya bostäder och förskola. De nya bostäderna ska byggas inom tio år, varav häften ska vara byggda under inom fem år efter projektstart.

Målet är en välkomnande ny stadsdel — Mora entré!

För Archus har det har varit viktigt att hitta ökade synergier mellan verksamheterna för att utveckla dem samtidigt som man minskar kommunens ekonomiska åtaganden. Genom att hitta ett samutnyttjande av ytor möjliggörs både en socialt, praktisk och ekonomisk genomförbar utveckling av området. Upprättandet av en dialog med Vasaloppet har inneburit att de med största sannolikhet kommer höja kvaliteten på de samhällsengagerade arrangemangen. En planering pågår för att möta marknadens aktörer för samverkan kring utvecklingen.

"Ett fantastiskt projekt för stadsutveckling innehållande många beståndsdelar såsom politik, stort allmänintresse, evenemangsutveckling och förutsättningar för ungdomars utbildning och fritid. Archus får i detta projekt bistå i en politisk process när den är som bäst, att ge och ta, förhandla med Morabon i fokus, för ett attraktivare Mora och en rimlig kommunal ekonomi."

Åsa Svedjetun, affärsutvecklare

Läs mer om projektet här: https://www.archus.se/archus-leder-utvecklingen-av-strandenomradet-i-mora/

Nyhet: Regionstad Mora får ny skola, idrottshall och 300 nya bostäder

Äntligen! Igår fattad kommunfullmäktige i Mora beslutet att Strandenområdet, även känt som Vasaloppets målgångsområde, får ny stor skola och idrottshall samt 300 nya bostäder.

Archus har på uppdrag av Mora kommun utrett förutsättningarna för en utveckling av Strandområdet i Mora. Ett kommunalägt kvarter om cirka 25 000 kvadratmeter som bland annat används under Vasaloppsarrangemangen, men är i övrigt till stor del outnyttjad. Allt i enlighet med översiktsmålet att skapa god livskvalité och attraktivitet i Siljanregionen i linje med övriga intressenters ambitioner och önskan.

Stor högstadieskola, idrottshall och 300 nya bostäder

Nu är det klart att kommunfullmäktige i Mora ställer sig bakom förslaget att låta bygga en ny högstadieskola för 800 elever, idrottshallar, ungdomsgård, kulturskola och tillagningskök. Uppdraget innebär även att skapa bättre förutsättningar för Vasaloppet att verka på området.

Majoritetspartierna vill låta privata intressenter bygga, för att sedan hyra tillbaka lokalerna. I en framtid ska kommunen kunna köpa tillbaka fastigheterna till marknadspris. I planen ingår även minst 300 nya bostäder och förskola. De nya bostäderna ska byggas inom tio år, varav häften ska vara byggda under inom fem år efter projektstart.

Målet är en välkomnande ny stadsdel — Mora entré!

För Archus har det har varit viktigt att hitta ökade synergier mellan verksamheterna för att utveckla dem samtidigt som man minskar kommunens ekonomiska åtaganden. Genom att hitta ett samutnyttjande av ytor möjliggörs både en socialt, praktisk och ekonomisk genomförbar utveckling av området. Upprättandet av en dialog med Vasaloppet har inneburit att de med största sannolikhet kommer höja kvaliteten på de samhällsengagerade arrangemangen. En planering pågår för att möta marknadens aktörer för samverkan kring utvecklingen.

"Ett fantastiskt projekt för stadsutveckling innehållande många beståndsdelar såsom politik, stort allmänintresse, evenemangsutveckling och förutsättningar för ungdomars utbildning och fritid. Archus får i detta projekt bistå i en politisk process när den är som bäst, att ge och ta, förhandla med Morabon i fokus, för ett attraktivare Mora och en rimlig kommunal ekonomi."

Åsa Svedjetun, affärsutvecklare

Läs mer om projektet här: https://www.archus.se/archus-leder-utvecklingen-av-strandenomradet-i-mora/

Dela denna nyhet
Datum

22 juni, 2021

Skribent

Archus

Taggar

Affärsutveckling Development Strategisk Rådgivning