NY PODCAST: Lärmiljöer som motverkar utanförskap och otrygghet

NY PODCAST: Lärmiljöer som motverkar utanförskap och otrygghet

Det ligger i människans och därmed samhällets natur att växa och utvecklas. Allteftersom samhället utvecklas växer dess krav, inte bara på oss utan även framtida generationer och det i sin tur kräver att skolan behöver utvecklas både sett till kunskap men även den fysiska lärmiljön. Den behöver vara flexibel och kunna anpassas till de tekniska framsteg vi gör men även hålla förankringen i den klassiska grund akademin vilar på. Samtidigt behöver den vara kreativ, trivsam och konstruktiv så att våra barn och deras barn kan utvecklas och frodas, för sin egen och samhällets bästa framtid.

Hur gestaltar vi en fysisk skolmiljö som främjar individen och lärandet och samtidigt motverkar social otrygghet och utanförskap?

I samtalet deltar: Margareta Löfgren (Archus), Eva Kriegelstein (Stenvalvet), Frida Brismar Pålsson (Paradis Produktion) och Åsa Nordell Holmstrand (Hemsö). Samtalet leds av Sverrir Thór (Fråga Lou).

Läs mer hur vi på Archus arbetar med lärmiljöer här!

NY PODCAST: Lärmiljöer som motverkar utanförskap och otrygghet

Det ligger i människans och därmed samhällets natur att växa och utvecklas. Allteftersom samhället utvecklas växer dess krav, inte bara på oss utan även framtida generationer och det i sin tur kräver att skolan behöver utvecklas både sett till kunskap men även den fysiska lärmiljön. Den behöver vara flexibel och kunna anpassas till de tekniska framsteg vi gör men även hålla förankringen i den klassiska grund akademin vilar på. Samtidigt behöver den vara kreativ, trivsam och konstruktiv så att våra barn och deras barn kan utvecklas och frodas, för sin egen och samhällets bästa framtid.

Hur gestaltar vi en fysisk skolmiljö som främjar individen och lärandet och samtidigt motverkar social otrygghet och utanförskap?

I samtalet deltar: Margareta Löfgren (Archus), Eva Kriegelstein (Stenvalvet), Frida Brismar Pålsson (Paradis Produktion) och Åsa Nordell Holmstrand (Hemsö). Samtalet leds av Sverrir Thór (Fråga Lou).

Läs mer hur vi på Archus arbetar med lärmiljöer här!

Dela denna nyhet
Datum

8 september, 2021

Skribent

Archus

Taggar

Arkitektur Samhällsfastigheter