Parkeringsanläggning på Arlanda

Parkeringsanläggning på Arlanda

Arlanda utvecklas och kommer under de kommande åren öka sin flygtrafik. Både av gods och passagerare. Vid en nedläggning av Bromma spås trafiken till och från området öka kraftigt. I områdets västra del pågår utvecklingsarbeten av mark och detaljplaner.

Långtidsparkeringen på Arlanda är idag inte riktigt kundorienterad. Många får släpa sitt bagage på en ogästvänlig yta. Vinter som sommar.

Som ett led i att skapa trygga och bekväma parkeringslösningar för långtidsparkering har vi skissat på ett case i Arlandas närhet. Parkeringsanläggningen har en gemensam ankomst- och avgångshall för bussar till flygplatsen. Intern kringservice. Gestaltningsidéen bygger på att försöka få en stor och rationell byggnadskropp att smälta in i området, samtidigt som byggnadsvolymen inte skall te sig för monoton. Variation och en varm ton i fasad skapar en trygg och en välkomnande känsla. Ett modulanpassat byggsätt gör också byggnaden hållbar och kostnadseffektiv.

För mer information, kontakta uppdragsansvarig;

Mattias Fredberg, arkitekt SAR/MSA , 076–525 75 34, mattias.fredberg@archus.se

Klicka här om du vill veta mer om hur vi arbetar med mobilitetslösningar.

Parkeringsanläggning på Arlanda

Arlanda utvecklas och kommer under de kommande åren öka sin flygtrafik. Både av gods och passagerare. Vid en nedläggning av Bromma spås trafiken till och från området öka kraftigt. I områdets västra del pågår utvecklingsarbeten av mark och detaljplaner.

Långtidsparkeringen på Arlanda är idag inte riktigt kundorienterad. Många får släpa sitt bagage på en ogästvänlig yta. Vinter som sommar.

Som ett led i att skapa trygga och bekväma parkeringslösningar för långtidsparkering har vi skissat på ett case i Arlandas närhet. Parkeringsanläggningen har en gemensam ankomst- och avgångshall för bussar till flygplatsen. Intern kringservice. Gestaltningsidéen bygger på att försöka få en stor och rationell byggnadskropp att smälta in i området, samtidigt som byggnadsvolymen inte skall te sig för monoton. Variation och en varm ton i fasad skapar en trygg och en välkomnande känsla. Ett modulanpassat byggsätt gör också byggnaden hållbar och kostnadseffektiv.

För mer information, kontakta uppdragsansvarig;

Mattias Fredberg, arkitekt SAR/MSA , 076–525 75 34, mattias.fredberg@archus.se

Klicka här om du vill veta mer om hur vi arbetar med mobilitetslösningar.

Dela denna nyhet
Datum

7 februari, 2022

Skribent

Archus

Taggar

Archus arkitektur Arkitektur