Intervju: Widénska gymnasiet – idrottsskolan där både elever och lärare har varit delaktiga i utformningen

Intervju: Widénska gymnasiet – idrottsskolan där både elever och lärare har varit delaktiga i utformningen

I januari 2019 flyttade eleverna på Widénska gymnasiet in i sina nya lokaler. Skolan är Mälardalens största idrottsgymnasium med nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i sju idrotter: fotboll, hockey, bandy, innebandy, handboll, friidrott och truppgymnastik. Målet är att studenterna ska kunna kombinera studier med idrott på hög nivå, vilket skulle återspeglas i den nya byggnaden.

Margareta Löfgren på Archus var ansvarig arkitekt och arbetade nära verksamheten i programarbetesfasen för att utveckla en byggnad som svarade mot skolans behov. Studiemiljöerna skulle vara öppna och gynna samarbete. Idrottslokaler skulle också integreras – bland annat en 40 meter lång löparbana!

Lösningen blev att göra en kompakt och kvadratisk byggnad i tre våningar. Tack vare den kompakta byggnadsformen skapades närhet mellan alla delar av verksamheten. Lokalerna för idrott är utlyfta ur volymen som stora träboxar, klädda med panel och ribbor av cederträ.

Byggnadens pulsåder, ”arenan”, är ett öppet rum i tre våningar som är utformat för att skapa bra flöden och plats för möten. I trappan rör man sig mellan våningarna, stora öppningar i bjälklaget skapar god visuell kontakt och det finns gott om sittplatser i mindre grupper. Den här platsen är också skolans rektor, Annika Östling Sandgrens favoritplats.

Skolan har ett strategiskt läge nära Rocklunda, som är Sveriges största sammanhållna idrottsplats.

Widénska gymnasiet flyttade 2018 till nybyggda lokaler vid Vasagatan 56, granne med Mälardalens Högskola och Carlforsska gymnasiet. Relieferna representerar några av de idrotter där skolan har nationellt godkänd utbildning, NIU.

Rektor Annika Östling Sandgren har sedan vårterminen 2019 tillsammans skolans cirka 600 elever och 50 medarbetare arbetat i skolan. Vi träffade henne i "arenan" som är Annikas favoritplats på skolan;  

Hej Annika! Hur är det att jobba i den nya skolan, vad tycker lärarna och hur arbetar dem i lokalerna?

Lokalerna är väl anpassade till både lärarnas och elevernas behov av miljöer. Den stora delaktigheten under projektets gång har gjort att vi tillsammans med Archus skapat en skola precis som vi vill ha den.

Lärarna har ändamålsenliga arbetsrum med möjlighet till både samarbete och enskilt arbete genom arbetsrum grupprum i anslutning och funktionalitet vad gäller möbler. En sluss mellan lärararbetsrummen och ”arenan” gör att lärarna kan arbeta ostört när de väljer det. Även arbetsrummen flödar av ljus och lugna färger. Hela huset andas samverkan och samarbete och det finns många mötespunkter för det gemensamma arbetet mot målen.

Vad blev den största skillnaden när ni fick nya lokaler?

Effektivt resursutnyttjande i och med flexibla ytor, där flera klasser kan samlas, samtidigt som de kan omvandlas till vanliga klassrum. Stora inspirerande ljusa och kreativa ytor som tränar eleverna i ansvar och självständighet, samarbete. Man kan samlas i klassrummen och sedan jobba mer fritt i de fina studieytorna, eller om man vill i mindre grupprum.

Har de nya lokalerna påverkat elevernas studieresultat, i så fall hur?

Vi inbillar oss att lokalerna har en inverkan på elevernas resultat. Vi har med Archus fått möjligheten att skapa en ljus, öppen och mysig skola i färgval och material. Lokalerna ska genom möblering och miljöer inspirera och skapa engagemang hos eleverna. Det ska finnas en valmöjlighet i vart man vill sitta och studera och bara ”hänga”. I och med att elever och vuxna har många mötespunkter i huset förutom klassrummen, främjas samarbete och goda relationer vilket har effekt på våra studieresultat. Att finnas i en fin miljö och att få känna att det är ”vår skola” skapar åtagande och engagemang hos såväl elever som lärare.

Hur trivs eleverna och hur skulle de beskriva skolans lokaler?

De gillar sin skola. De vet att de får ”hänga” i arenan som skär genom hela huset i tre plan, och att studieytorna är till för studier där man kan sitta i mer mysiga soffor i en mer avslappad miljö med lite olika färger. De uppskattar ljuset och den nya ”moderna” miljön. De sitter på höga stolar i klassrummen och kommer mer på samma nivå som sina lärare vilket både elever och lärare uppskattar. Det finns ett särskilt konferensrum i arenan för elevråd och skol-IF där de kan anslå vad som är på gång. Alla eleverna behöver inta vara i klassrummet utan ytorna utanför kan användas effektivt. Har varit särskilt positivt under pandemin med ”luftiga lokaler”. Flexibiliteten viktig där är kunna möblera i olika miljöer utefter behov.

Har de nya lokalerna hjälpt till att locka fler elever?

Widénska har alltid haft fullt och kö till sina platser men självklart, både läget och den fantastiskt fina skolan lockar många. Tyvärr har vi fått begränsa antal idrotter på grund av den ökade populariteten. Intagningspoängen har ökat särskilt de senaste åren med den nya fina skolan.

Vad är du mest nöjd med?

Allt. Måste jag välja så utformningen av de öppna studieytorna och flexibla klassrummen delade med vikväggar. Det möjliggör en effektiv organisation och möjligheter till samarbete.  Gymmet och testcenter är också en central punkt och viktiga för skolans koncept. Arenan där flödet, mötespunkterna finns.  Funktionen hänger ihop med organisationsstrukturen. Huset andas lagskänsla och spelar väl med hela vårt koncept, ”bästa möjliga förutsättningar att lyckas inom idrott och studier.”

Vilken är din personliga favoritplats på skolan?

De är många men ”Arenan” där flöden och möten sker spontant, mitt rum, som är avskilt men ändå tillgängligt där vi också kan ha mindre möten. Och personalrummet där tid för återhämtning finns, den fina balkongen vår sommar och höst!

Och sista frågan. Vad är det bästa med ditt jobb?

Att få vara en viktig del av Widénska gymnasiet genom att vara med och skapa bästa förutsättningar för lärare och elever att tillsammans lyckas inom idrott och studier! Med de förutsättningarna vi har idag med medarbetare, elever, stöd från kommunen i stort, idrottsföreningarna och, inte minst de ändamålsenliga lokalerna, är det lätt att lyckas med det uppdraget.

.

Widenska gymnasiets rektor tillsammans med Margareta Löfgren, ansvarig arkitekt på Archus.
Widénska gymnasiet flyttade 2018 till nybyggda lokaler vid Vasagatan 56, granne med Mälardalens Högskola och Carlforsska gymnasiet. Inuti de utkragande träboxarna finns idrottssal och gym.
I Widénska gymnasiets lokaler finns en mindre idrottshall, gym och en 40 meter lång löparbana.
”Arenan” är husets hjärta och rektorn Annika Östling Sandgrens favoritplats – en plats utformad för möten.

Läs mer om Widénska gymnasiet här >>

Intervju: Widénska gymnasiet – idrottsskolan där både elever och lärare har varit delaktiga i utformningen

I januari 2019 flyttade eleverna på Widénska gymnasiet in i sina nya lokaler. Skolan är Mälardalens största idrottsgymnasium med nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i sju idrotter: fotboll, hockey, bandy, innebandy, handboll, friidrott och truppgymnastik. Målet är att studenterna ska kunna kombinera studier med idrott på hög nivå, vilket skulle återspeglas i den nya byggnaden.

Margareta Löfgren på Archus var ansvarig arkitekt och arbetade nära verksamheten i programarbetesfasen för att utveckla en byggnad som svarade mot skolans behov. Studiemiljöerna skulle vara öppna och gynna samarbete. Idrottslokaler skulle också integreras – bland annat en 40 meter lång löparbana!

Lösningen blev att göra en kompakt och kvadratisk byggnad i tre våningar. Tack vare den kompakta byggnadsformen skapades närhet mellan alla delar av verksamheten. Lokalerna för idrott är utlyfta ur volymen som stora träboxar, klädda med panel och ribbor av cederträ.

Byggnadens pulsåder, ”arenan”, är ett öppet rum i tre våningar som är utformat för att skapa bra flöden och plats för möten. I trappan rör man sig mellan våningarna, stora öppningar i bjälklaget skapar god visuell kontakt och det finns gott om sittplatser i mindre grupper. Den här platsen är också skolans rektor, Annika Östling Sandgrens favoritplats.

Skolan har ett strategiskt läge nära Rocklunda, som är Sveriges största sammanhållna idrottsplats.

Widénska gymnasiet flyttade 2018 till nybyggda lokaler vid Vasagatan 56, granne med Mälardalens Högskola och Carlforsska gymnasiet. Relieferna representerar några av de idrotter där skolan har nationellt godkänd utbildning, NIU.

Rektor Annika Östling Sandgren har sedan vårterminen 2019 tillsammans skolans cirka 600 elever och 50 medarbetare arbetat i skolan. Vi träffade henne i "arenan" som är Annikas favoritplats på skolan;  

Hej Annika! Hur är det att jobba i den nya skolan, vad tycker lärarna och hur arbetar dem i lokalerna?

Lokalerna är väl anpassade till både lärarnas och elevernas behov av miljöer. Den stora delaktigheten under projektets gång har gjort att vi tillsammans med Archus skapat en skola precis som vi vill ha den.

Lärarna har ändamålsenliga arbetsrum med möjlighet till både samarbete och enskilt arbete genom arbetsrum grupprum i anslutning och funktionalitet vad gäller möbler. En sluss mellan lärararbetsrummen och ”arenan” gör att lärarna kan arbeta ostört när de väljer det. Även arbetsrummen flödar av ljus och lugna färger. Hela huset andas samverkan och samarbete och det finns många mötespunkter för det gemensamma arbetet mot målen.

Vad blev den största skillnaden när ni fick nya lokaler?

Effektivt resursutnyttjande i och med flexibla ytor, där flera klasser kan samlas, samtidigt som de kan omvandlas till vanliga klassrum. Stora inspirerande ljusa och kreativa ytor som tränar eleverna i ansvar och självständighet, samarbete. Man kan samlas i klassrummen och sedan jobba mer fritt i de fina studieytorna, eller om man vill i mindre grupprum.

Har de nya lokalerna påverkat elevernas studieresultat, i så fall hur?

Vi inbillar oss att lokalerna har en inverkan på elevernas resultat. Vi har med Archus fått möjligheten att skapa en ljus, öppen och mysig skola i färgval och material. Lokalerna ska genom möblering och miljöer inspirera och skapa engagemang hos eleverna. Det ska finnas en valmöjlighet i vart man vill sitta och studera och bara ”hänga”. I och med att elever och vuxna har många mötespunkter i huset förutom klassrummen, främjas samarbete och goda relationer vilket har effekt på våra studieresultat. Att finnas i en fin miljö och att få känna att det är ”vår skola” skapar åtagande och engagemang hos såväl elever som lärare.

Hur trivs eleverna och hur skulle de beskriva skolans lokaler?

De gillar sin skola. De vet att de får ”hänga” i arenan som skär genom hela huset i tre plan, och att studieytorna är till för studier där man kan sitta i mer mysiga soffor i en mer avslappad miljö med lite olika färger. De uppskattar ljuset och den nya ”moderna” miljön. De sitter på höga stolar i klassrummen och kommer mer på samma nivå som sina lärare vilket både elever och lärare uppskattar. Det finns ett särskilt konferensrum i arenan för elevråd och skol-IF där de kan anslå vad som är på gång. Alla eleverna behöver inta vara i klassrummet utan ytorna utanför kan användas effektivt. Har varit särskilt positivt under pandemin med ”luftiga lokaler”. Flexibiliteten viktig där är kunna möblera i olika miljöer utefter behov.

Har de nya lokalerna hjälpt till att locka fler elever?

Widénska har alltid haft fullt och kö till sina platser men självklart, både läget och den fantastiskt fina skolan lockar många. Tyvärr har vi fått begränsa antal idrotter på grund av den ökade populariteten. Intagningspoängen har ökat särskilt de senaste åren med den nya fina skolan.

Vad är du mest nöjd med?

Allt. Måste jag välja så utformningen av de öppna studieytorna och flexibla klassrummen delade med vikväggar. Det möjliggör en effektiv organisation och möjligheter till samarbete.  Gymmet och testcenter är också en central punkt och viktiga för skolans koncept. Arenan där flödet, mötespunkterna finns.  Funktionen hänger ihop med organisationsstrukturen. Huset andas lagskänsla och spelar väl med hela vårt koncept, ”bästa möjliga förutsättningar att lyckas inom idrott och studier.”

Vilken är din personliga favoritplats på skolan?

De är många men ”Arenan” där flöden och möten sker spontant, mitt rum, som är avskilt men ändå tillgängligt där vi också kan ha mindre möten. Och personalrummet där tid för återhämtning finns, den fina balkongen vår sommar och höst!

Och sista frågan. Vad är det bästa med ditt jobb?

Att få vara en viktig del av Widénska gymnasiet genom att vara med och skapa bästa förutsättningar för lärare och elever att tillsammans lyckas inom idrott och studier! Med de förutsättningarna vi har idag med medarbetare, elever, stöd från kommunen i stort, idrottsföreningarna och, inte minst de ändamålsenliga lokalerna, är det lätt att lyckas med det uppdraget.

.

Widenska gymnasiets rektor tillsammans med Margareta Löfgren, ansvarig arkitekt på Archus.
Widénska gymnasiet flyttade 2018 till nybyggda lokaler vid Vasagatan 56, granne med Mälardalens Högskola och Carlforsska gymnasiet. Inuti de utkragande träboxarna finns idrottssal och gym.
I Widénska gymnasiets lokaler finns en mindre idrottshall, gym och en 40 meter lång löparbana.
”Arenan” är husets hjärta och rektorn Annika Östling Sandgrens favoritplats – en plats utformad för möten.

Läs mer om Widénska gymnasiet här >>

Dela denna nyhet
Datum

3 december, 2021

Skribent

Archus

Taggar

Archus arkitektur Arkitektur Samhällsfastigheter