Föregående  projekt
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus_widenska-gymnasiet_entréplan
Archus_widenska-gymnasiet_plan2
Archus_widenska-gymnasiet_sektioner2
Archus_widenska-gymnasiet_sektioner1
Nästa projekt

Skolbyggnad som återtar sin roll i staden

Med sin arkitektur bygger Widénska Gymnasiet vidare på sekvensen av prominenta kunskapsbyggnader längs Vasagatan i Västerås, som Högskolans campus, Stadsbiblioteket och Rudbeckianska gymnasiet.

Archus

Ambitionen tar form
Widénska gymnasiet är ett kommunalt idrottsgymnasium med målet att studenterna ska kunna kombinera studier med idrott på hög nivå, vilket skulle återspeglas i den nya byggnaden. Vi arbetade nära verksamheten i programarbetesfasen för att utveckla en byggnad som svarade mot deras behov. Studiemiljöerna skulle vara öppna och gynna samarbete. Idrottslokaler skulle också integreras – bland annat en 40 meter lång löparbana. Tomtens läge vid en av Västerås huvudgator var idealiskt för att göra Widénska gymnasiet synligt och innebar också att kraven på utformning var höga.

Arkitektur inifrån och ut
Lösningen blev att göra en kompakt och kvadratisk byggnad i tre våningar. Tack vare den kompakta byggnadsformen skapades närhet mellan alla delar av verksamheten. Byggnaden är genomskuren av en inre gata som skapar kontakt mellan de olika våningsplanen — café i bottenplan samt broar och balkonger på plan 2 och 3. Lokalerna för idrott är utlyfta ur volymen som stora träboxar, klädda med panel och ribbor av cederträ. Fasaderna varierar från täta till uppglasade med ribbor framför glaspartierna som både visuellt håller ihop träboxen och fungerar som solskydd. På de täta träfasaderna finns träreliefer av atleter som representerar de sporter där skolan har nationellt elevintag.

”Denna skolbyggnad har på ett banbrytande sätt återtagit skolans roll i staden. En byggnad med solitär identitet som skolbyggnader hade förr.”
Nominering till Västmanlands Arkitekturpris 2020 

Widénska gymnasiet 

Uppdragsgivare:
Västerås Stad
Nordikon

Ort:
Västerås

Status:
2019

Team:
Margareta Löfgren, arkitekt SAR/MSA
Magnus Leksell, Landskapsarkitekt LAR/MSA

WIDÉNSKA GYMNASIET

Skolbyggnad som återtar sin roll i staden

Med sin arkitektur bygger Widénska Gymnasiet vidare på sekvensen av prominenta kunskapsbyggnader längs Vasagatan i Västerås, som Högskolans campus, Stadsbiblioteket och Rudbeckianska gymnasiet.

Archus

Ambitionen tar form
Widénska gymnasiet är ett kommunalt idrottsgymnasium med målet att studenterna ska kunna kombinera studier med idrott på hög nivå, vilket skulle återspeglas i den nya byggnaden. Vi arbetade nära verksamheten i programarbetesfasen för att utveckla en byggnad som svarade mot deras behov. Studiemiljöerna skulle vara öppna och gynna samarbete. Idrottslokaler skulle också integreras – bland annat en 40 meter lång löparbana. Tomtens läge vid en av Västerås huvudgator var idealiskt för att göra Widénska gymnasiet synligt och innebar också att kraven på utformning var höga.

Arkitektur inifrån och ut
Lösningen blev att göra en kompakt och kvadratisk byggnad i tre våningar. Tack vare den kompakta byggnadsformen skapades närhet mellan alla delar av verksamheten. Byggnaden är genomskuren av en inre gata som skapar kontakt mellan de olika våningsplanen — café i bottenplan samt broar och balkonger på plan 2 och 3. Lokalerna för idrott är utlyfta ur volymen som stora träboxar, klädda med panel och ribbor av cederträ. Fasaderna varierar från täta till uppglasade med ribbor framför glaspartierna som både visuellt håller ihop träboxen och fungerar som solskydd. På de täta träfasaderna finns träreliefer av atleter som representerar de sporter där skolan har nationellt elevintag.

”Denna skolbyggnad har på ett banbrytande sätt återtagit skolans roll i staden. En byggnad med solitär identitet som skolbyggnader hade förr.”
Nominering till Västmanlands Arkitekturpris 2020

Archus

Widénska gymnasiet

Uppdragsgivare:
Västerås Stad
Nordikon

Ort:
Västerås

Status:
2019

Team:
Margareta Löfgren, arkitekt SAR/MSA
Magnus Leksell, Landskapsarkitekt LAR/MSA