Archus Development

Archus Development erbju­der kun­der affärs­ut­veck­lings­kom­pe­tens genom att dri­va fram pro­jekt från idé till fär­dig bygg­rätt. Med vårt sto­ra kon­takt­nät kan vi mat­cha ihop intres­sen­ter som till­sam­mans kan bidra till sam­hälls­ut­veck­ling­en.

Kvalificerade rådgivare

Archus Development erbju­der kun­der affärs­ut­veck­lings­kom­pe­tens genom att dri­va fram pro­jekt från idé till fär­dig bygg­rätt. Med vårt sto­ra kon­takt­nät kan vi mat­cha ihop intres­sen­ter som till­sam­mans kan bidra till sam­hälls­ut­veck­ling­en.

Affärsutveckling

Från idé till fär­dig bygg­rätt

Fastighetsutveckling

Nya idéer och opar­tis­ka infalls­vinklar

Rådgivning

Exter­na ögon med opar­tis­ka för­slag

Kontakt

Vem vill du pra­ta med >
Dani­el Ste­ding
Biträ­dan­de affärs­ut­veck­la­re
Hen­rik Belin
Affärs­ut­veck­la­re
John­nie Pet­ters­son
Seni­or Advi­sor
Jör­gen Modig
Seni­or affärs­ut­veck­la­re
Mar­tin Stenlund
Biträ­dan­de affärs­ut­veck­la­re
Michael Lar­s­son
VD Archus Development
Mikael Ebe
Seni­or Advi­sor
Sal­man Sal­man
Arki­tekt / Affärs­ut­veck­la­re
Sarah Pasko­ta
Affärs­ut­veck­la­re
Åsa Sved­je­tun
Affärs­ut­veck­la­re / Ansva­rig Dalar­na