Archus Development

Archus Development erbju­der kun­der affärs­ut­veck­lings­kom­pe­tens genom att dri­va fram pro­jekt från idé till fär­dig bygg­rätt. Med vårt sto­ra kon­takt­nät kan vi mat­cha ihop intres­sen­ter som till­sam­mans kan bidra till sam­hälls­ut­veck­ling­en.

Kvalificerade rådgivare

Archus Development erbju­der kun­der affärs­ut­veck­lings­kom­pe­tens genom att dri­va fram pro­jekt från idé till fär­dig bygg­rätt. Med vårt sto­ra kon­takt­nät kan vi mat­cha ihop intres­sen­ter som till­sam­mans kan bidra till sam­hälls­ut­veck­ling­en.

Affärsutveckling

Från idé till fär­dig bygg­rätt

+

Fastighetsutveckling

Nya idéer och opar­tis­ka infalls­vinklar

+

Rådgivning

Exter­na ögon med opar­tis­ka för­slag

+

Archus rekry­te­rar mark­nads- och kom­mu­ni­ka­tions­chef från New­sec

Gruppbild Archus

Är du nästa Archusperson?

Är du av det rät­ta vir­ket? Vi söker stän­digt per­so­ner som kan växa till­sam­mans med oss! Har du and­ra idéer om hur du kan för­stär­ka någon av våra verk­sam­he­ter, tve­ka inte att kon­tak­ta oss.

Jobba hos oss >

Kontakt

Vem vill du pra­ta med >
Hen­rik Belin
Jör­gen Modig
Seni­or affärs­ut­veck­la­re
Michael Lar­s­son
VD Archus Development
Mikael Ebe
Seni­or Advi­sor
Sal­man Sal­man
Arkitekt/ Bitr Affärs­ut­veck­la­re
Sarah Pasko­ta
Affärs­ut­veck­la­re
Sven-Gun­nar Dahlquist
Seni­or advi­sor
Åsa Sved­je­tun
Affärs­ut­veck­la­re / Ansva­rig Dalar­na