Archus Development

Archus Development erbjuder kunder affärsutvecklingskompetens genom att driva fram projekt från idé till färdig byggrätt. Detta görs med väl utarbetade processer, kunskap om affären och marknadsläget i alla segment. Vi har dessutom erfarenhet av uppdragsgivare inom både offentlig och privat sektor.

Archus Development

Archus Development erbjuder kunder affärsutvecklingskompetens genom att driva fram projekt från idé till färdig byggrätt. Detta görs med väl utarbetade processer, kunskap om affären och marknadsläget i alla segment. Vi har dessutom erfarenhet av uppdragsgivare inom både offentlig och privat sektor.

Trygg stadsutveckling för kommande generationer

Vårt erbjudande är både brett och ansvarsfullt. Som affärsutvecklare ser vi det som vårt ansvar att den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten stärks av varandra. Detta gör att vi satsar helhjärtat på att skapa en trygg stadsutveckling för kommande generationer.

Stadsutveckling
Vi arbetar idag aktivt med ett flertal stadsutvecklingsprojekt. Där vår roll som affärsutvecklare är att skapat ett team vars syfte är att leda utvecklingen mot hållbara stadsdelar. En process som kräver ett strukturerat arbetssätt i flera steg från analys, vision och mål.

Vi effektuerar nya stadsutvecklingsprojekt genom att driva detaljplaneprocesser och ser till att stadsdelen utvecklas i riktning mot beställarens vision och målbild.

Transaktion
Inom transaktion arbetar vi idag med flera olika sorters processer, koncept och paketeringar som fastställs efter kundens behov och marknad. Oftast i en strategisk portfölj med ett flertal fastigheter med olika typer av verksamheter och utvecklingspotential. Utgångspunkten är alltid att transaktionen ska vara värdehöjande för området och marknaden där objektet verkar och säkra att transaktionen innebär en långsiktig positiv utveckling för kund, kommun och invånare. Inom våra stadsutvecklingsprojekt arbetar vi med att avyttra byggrätterna för att skapa långsiktiga värden på fastighetsinnehavet.

Dialogprocessen
Dialogprocessen är ett verktyg som vi använder oss av i olika typer av transaktioner kopplat till fastighet- eller stadsutveckling. Processen är utvecklad för att ge säljaren det bästa slutresultat i samverkan med marknadens aktörer. Detta gör att processen kan utvecklas under projektets gång. Processen i sig skapar dessutom en förståelse mellan köpare och säljare som tillsammans kan utveckla ett framgångsrikt koncept för båda parter. Processen används oftast vid försäljning av en byggrätt, och därefter en inhyrning av lokal, och kan med fördel avvändas vid avyttring av byggrätter, markanvisningar eller endast inhyrning. En lösning som både privata och offentliga aktörer har att vinna på.

Förvärv
Att hitta lämpliga förvärv med rätt profil åt våra uppdragsgivare är något vi alltid har gjort och att se förvärvens potential och komponera dessa med uppdragsgivarens affärsidé. Vår uppgift är således att förvärva, men också tydligt visa och utvärdera potentialen med varje objekt. Här har tid, investering, avkastning, långsiktighet, förvaltnings- eller utvecklingsvolym vårt fulla fokus.

Second opinions
Ibland har man kört lite för djupt i inkörda hjulspår och behöver därför perspektiv utifrån. Vi kan då bidra med oberoende utvärderingar av affärer, utvecklingsstrategier, befintliga fastighetsbestånd och projektidéer. Vi deltar även i ”due dilligenceprocesser” för att validera potential, utvecklingsmöjligheter och värden.

Strategisk rådgivning
Som opartisk rådgivare granskar vi och planerar en hel stads utformning ur ett affärs- och funktionsmässigt perspektiv. Vi säkerställer att en stad utvecklas och säkrar sina medborgares behov och tar fram förslag på finansieringsmöjligheter. Strategiplaner för vilken samhällsservice som är lämplig att bygga i egen regi alternativt i samverkan med andra parter. Målet för alla stadsutvecklingsprojekt är att skapa en långsiktig plan, där man i flera steg leder all utveckling mot jämlikhet och hållbarhet. Läs mer om strategisk rådgivning här.

VI LEVERERAR:

 • Analyser
 • Avyttring av byggrätter
 • Driver planprocesser
 • Försäljning och förvärv av fastigheter och byggrätter
 • Inhyrning av offentliga lokaler
 • Markanvisningsprocesser
 • Second opinions
 • Skapa målbild och vision
 • Utbyggnad av stadsdelars infrastruktur

Trygg stadsutveckling för kommande generationer

Vårt erbjudande är både brett och ansvarsfullt. Som affärsutvecklare ser vi det som vårt ansvar att den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten stärks av varandra. Detta gör att vi satsar helhjärtat på att skapa en trygg stadsutveckling för kommande generationer.

Stadsutveckling
Vi arbetar idag aktivt med ett flertal stadsutvecklingsprojekt. Där vår roll som affärsutvecklare är att skapat ett team vars syfte är att leda utvecklingen mot hållbara stadsdelar. En process som kräver ett strukturerat arbetssätt i flera steg från analys, vision och mål.

Vi effektuerar nya stadsutvecklingsprojekt genom att driva detaljplaneprocesser och ser till att stadsdelen utvecklas i riktning mot beställarens vision och målbild.

Transaktion
Inom transaktion arbetar vi idag med flera olika sorters processer, koncept och paketeringar som fastställs efter kundens behov och marknad. Oftast i en strategisk portfölj med ett flertal fastigheter med olika typer av verksamheter och utvecklingspotential. Utgångspunkten är alltid att transaktionen ska vara värdehöjande för området och marknaden där objektet verkar och säkra att transaktionen innebär en långsiktig positiv utveckling för kund, kommun och invånare. Inom våra stadsutvecklingsprojekt arbetar vi med att avyttra byggrätterna för att skapa långsiktiga värden på fastighetsinnehavet.

Dialogprocessen
Dialogprocessen är ett verktyg som vi använder oss av i olika typer av transaktioner kopplat till fastighet- eller stadsutveckling. Processen är utvecklad för att ge säljaren det bästa slutresultat i samverkan med marknadens aktörer. Detta gör att processen kan utvecklas under projektets gång. Processen i sig skapar dessutom en förståelse mellan köpare och säljare som tillsammans kan utveckla ett framgångsrikt koncept för båda parter. Processen används oftast vid försäljning av en byggrätt, och därefter en inhyrning av lokal, och kan med fördel avvändas vid avyttring av byggrätter, markanvisningar eller endast inhyrning. En lösning som både privata och offentliga aktörer har att vinna på.

Förvärv
Att hitta lämpliga förvärv med rätt profil åt våra uppdragsgivare är något vi alltid har gjort och att se förvärvens potential och komponera dessa med uppdragsgivarens affärsidé. Vår uppgift är således att förvärva, men också tydligt visa och utvärdera potentialen med varje objekt. Här har tid, investering, avkastning, långsiktighet, förvaltnings- eller utvecklingsvolym vårt fulla fokus.

Second opinions
Ibland har man kört lite för djupt i inkörda hjulspår och behöver därför perspektiv utifrån. Vi kan då bidra med oberoende utvärderingar av affärer, utvecklingsstrategier, befintliga fastighetsbestånd och projektidéer. Vi deltar även i ”due dilligenceprocesser” för att validera potential, utvecklingsmöjligheter och värden.

Strategisk rådgivning
Som opartisk rådgivare granskar vi och planerar en hel stads utformning ur ett affärs- och funktionsmässigt perspektiv. Vi säkerställer att en stad utvecklas och säkrar sina medborgares behov och tar fram förslag på finansieringsmöjligheter. Strategiplaner för vilken samhällsservice som är lämplig att bygga i egen regi alternativt i samverkan med andra parter. Målet för alla stadsutvecklingsprojekt är att skapa en långsiktig plan, där man i flera steg leder all utveckling mot jämlikhet och hållbarhet. Läs mer om strategisk rådgivning här.

VI LEVERERAR:

 • Analyser
 • Avyttring av byggrätter
 • Driver planprocesser
 • Försäljning och förvärv av fastigheter och byggrätter
 • Inhyrning av offentliga lokaler
 • Markanvisningsprocesser
 • Second opinions
 • Skapa målbild och vision
 • Utbyggnad av stadsdelars infrastruktur
Framtidens semesterboenden i Svärdskolva med stora fönsterpartier som lyser upp i området i natten.
Porträttbild av Michael Larsson, VD för Archus Development

Vill du veta mer om Archus Development? Hör av dig!
Michael Larsson
VD Archus Development
Telefon: 073–685 10 00
Klicka här för att skicka ett mail