Widénska gymnasiet nominerad till Västmanlands Arkitekturpris 2020

Widénska gymnasiet nominerad till Västmanlands Arkitekturpris 2020

Nu är det klart vilka fem projekt som nominerats till Sveriges Arkitekters Arkitekturpris i Västmanland 2020. En av de fem nominerade är Widénska gymnasiet på Vasagatan i Västerås, ritat av Archus Arkitektur. Priset delas ut vid lokalföreningens årsmöte i mars 2020.

Widénska gymnasiets utformning återspeglar skolans identitet och särart. Lokalerna för idrott, med bland annat en 40 meter lång löparbana, är utlyfta ur volymen som stora träboxar och på de täta delarna av dessa finns träreliefer av atleter inom olika sporter. Byggnadens grundform är en kvadrat med sidan 44 meter och tre våningar. Tack vare den kompakta byggnadsformen skapas en närhet mellan alla delar av verksamheten.

Juryn för arkitekturpriset har haft ett omfattande arbete med att välja ut de fem representativa projekten.

 ‑Vi vill betona värdet av god arkitektur och väl gestaltade livsmiljöer. Genom att dela ut det här priset vill vi uppmärksamma några av de många intressanta arkitektur- och gestaltningsprojekt som genomförts i Västmanland, säger Ingrid Legrell Crona, ordförande i Sveriges Arkitekter Västmanland.

Priset tilldelas ett arkitektoniskt projekt och inte en individ eller ett företag. Projektet ska vara genomfört i Västmanland de senaste fem åren. Den slutliga vinnaren offentliggörs vid lokalföreningens årsmöte i mars 2020.

Juryns motivering lyder:

….
Denna skolbyggnad har på ett banbrytande sätt återtagit skolans roll i staden. En byggnad med solitär identitet som skolbyggnader hade förr.
….
Widénska gymnasiet kan mäta sig med de andra prestigebyggnaderna som finns efter Vasagatan och bidrar nu till gatans och områdets förhöjda status. Detta projekt har kvalitéer utöver det vanliga och bör belönas med ett arkitekturpris. 

För mer information, kontakta:

Margareta Löfgren Arkitekt SAR/MSA och kontorschef i Västerås
076–525 75 09, margareta.lofgren@archus.se

Widénska gymnasiet nominerad till Västmanlands Arkitekturpris 2020

Nu är det klart vilka fem projekt som nominerats till Sveriges Arkitekters Arkitekturpris i Västmanland 2020. En av de fem nominerade är Widénska gymnasiet på Vasagatan i Västerås, ritat av Archus Arkitektur. Priset delas ut vid lokalföreningens årsmöte i mars 2020.

Widénska gymnasiets utformning återspeglar skolans identitet och särart. Lokalerna för idrott, med bland annat en 40 meter lång löparbana, är utlyfta ur volymen som stora träboxar och på de täta delarna av dessa finns träreliefer av atleter inom olika sporter. Byggnadens grundform är en kvadrat med sidan 44 meter och tre våningar. Tack vare den kompakta byggnadsformen skapas en närhet mellan alla delar av verksamheten.

Juryn för arkitekturpriset har haft ett omfattande arbete med att välja ut de fem representativa projekten.

 ‑Vi vill betona värdet av god arkitektur och väl gestaltade livsmiljöer. Genom att dela ut det här priset vill vi uppmärksamma några av de många intressanta arkitektur- och gestaltningsprojekt som genomförts i Västmanland, säger Ingrid Legrell Crona, ordförande i Sveriges Arkitekter Västmanland.

Priset tilldelas ett arkitektoniskt projekt och inte en individ eller ett företag. Projektet ska vara genomfört i Västmanland de senaste fem åren. Den slutliga vinnaren offentliggörs vid lokalföreningens årsmöte i mars 2020.

Juryns motivering lyder:

….
Denna skolbyggnad har på ett banbrytande sätt återtagit skolans roll i staden. En byggnad med solitär identitet som skolbyggnader hade förr.
….
Widénska gymnasiet kan mäta sig med de andra prestigebyggnaderna som finns efter Vasagatan och bidrar nu till gatans och områdets förhöjda status. Detta projekt har kvalitéer utöver det vanliga och bör belönas med ett arkitekturpris. 

För mer information, kontakta:

Margareta Löfgren Arkitekt SAR/MSA och kontorschef i Västerås
076–525 75 09, margareta.lofgren@archus.se

Dela denna nyhet
Datum

5 december, 2019

Skribent

Elin Hermansson

Taggar

Arkitektur Nyhet