Trendspaning med Archus Inredningsarkitekter

Trendspaning med Archus Inredningsarkitekter

Måste vi välja? Trendigt ELLER återbrukat? 
Tvärtom! Det trendigaste på marknaden är experimentella nya material som andas återvunnet i sin estetik och som förpackas i modern formgivning. Helst i form av exklusiva möbler som gränsar åt konst/skulpturala objekt, snarare än något funktionellt och massproducerat.  

Det är det som känns spännande och framåtsträvande som kittlar vår fantasi så det är inte här vi borde lägga fokus, utifrån miljösynpunkt.  
Med hållbarhet i åtanke är det istället alla material och möbler som produceras just nu, och som tillverkas på sätt som inte är bra för miljön, som borde vara i fokus.  
Att återvinna är bra men att återbruka är ännu bättre, eftersom varje bearbetning av material kräver resurser. Så ju bättre vi blir på att återbruka, desto mer sparar vi på miljön. 
En tydlig positiv trend vi ser är att återbruka kontorsmöbler. Här dyker det upp fler och fler återförsäljare tack vare den ökade efterfrågan från beställare, vilket är bra. Sådana uppdrag är extra roliga för oss inredningsarkitekter att få, då vår kreativa förmåga att skapa en sammanhängande helhet utmanas till fullo, med tanke på att det inte alltid går att få precis det man vill ha. 

En annan utmaning inom inredning är att börja tänka mer långsiktigt. Tidigare har tidshorisonten varit att det vi skapar ska hålla i 3-5 år, utifrån att företag växer respektive krymper och deras behov av kontorslokaler därmed förändras. Med tanke på hur mycket resurser det går åt i varje projekt så är det inte hållbart i längden.  
Varje inredningsarkitekt måste hela tiden tänka steget längre och fundera över vad som händer sen. Hur väl åldras miljön både genom trender och med sin kvalitet? Vad går att göra med materialen om man vill/måste byta ut dem? Kan materialen underhållas när de börjar bli slitna för att få ett nytt liv? Kan materialen finnas kvar för nästa hyresgäst? Återbrukas? Eller återvinnas? Finns det en kvalitet i möblerna som ger dem ett andrahandsvärde? Osv.  

Den största och svåraste utmaningen är att få beställare och leverantörer att se hållbarhet i sig som ett eget värde. För att på så sätt komma ifrån frågan kring den ekonomiska vinningen med återbruk och återvinning. För faktum kvarstår; återbruk och återvinning är tidskrävande och det krävs stora resurser i form av transporter, återvinningscentraler samt lagerhållning.  

Archus uppgift är att hela tiden vara pålästa, duktiga och att ha inarbetade och hållbara metoder för att säkerställa att återbruk alltid är en självklarhet i vår dagliga praktik. Vi har tagit fram hållbarhetsriktlinjer för vilka material vi exempelvis tar in i vår materialstudio, för att på så sätt göra valen så enkla som möjligt för oss när vi dagligen arbetar i projekt. 
Några exempel på hur vi gör detta är att vi har en god och nära kontakt med leverantörer, hela tiden letar nya hållbara lösningar och är intresserade och ifrågasätter våra leverantörer för att kunna göra bra val. Archus mål är att guida våra uppdragsgivare så de ser och förstår nyttan av att välja återbruk. 

Trendspaning med Archus Inredningsarkitekter

Måste vi välja? Trendigt ELLER återbrukat? 
Tvärtom! Det trendigaste på marknaden är experimentella nya material som andas återvunnet i sin estetik och som förpackas i modern formgivning. Helst i form av exklusiva möbler som gränsar åt konst/skulpturala objekt, snarare än något funktionellt och massproducerat.  

Det är det som känns spännande och framåtsträvande som kittlar vår fantasi så det är inte här vi borde lägga fokus, utifrån miljösynpunkt.  
Med hållbarhet i åtanke är det istället alla material och möbler som produceras just nu, och som tillverkas på sätt som inte är bra för miljön, som borde vara i fokus.  
Att återvinna är bra men att återbruka är ännu bättre, eftersom varje bearbetning av material kräver resurser. Så ju bättre vi blir på att återbruka, desto mer sparar vi på miljön. 
En tydlig positiv trend vi ser är att återbruka kontorsmöbler. Här dyker det upp fler och fler återförsäljare tack vare den ökade efterfrågan från beställare, vilket är bra. Sådana uppdrag är extra roliga för oss inredningsarkitekter att få, då vår kreativa förmåga att skapa en sammanhängande helhet utmanas till fullo, med tanke på att det inte alltid går att få precis det man vill ha. 

En annan utmaning inom inredning är att börja tänka mer långsiktigt. Tidigare har tidshorisonten varit att det vi skapar ska hålla i 3-5 år, utifrån att företag växer respektive krymper och deras behov av kontorslokaler därmed förändras. Med tanke på hur mycket resurser det går åt i varje projekt så är det inte hållbart i längden.  
Varje inredningsarkitekt måste hela tiden tänka steget längre och fundera över vad som händer sen. Hur väl åldras miljön både genom trender och med sin kvalitet? Vad går att göra med materialen om man vill/måste byta ut dem? Kan materialen underhållas när de börjar bli slitna för att få ett nytt liv? Kan materialen finnas kvar för nästa hyresgäst? Återbrukas? Eller återvinnas? Finns det en kvalitet i möblerna som ger dem ett andrahandsvärde? Osv.  

Den största och svåraste utmaningen är att få beställare och leverantörer att se hållbarhet i sig som ett eget värde. För att på så sätt komma ifrån frågan kring den ekonomiska vinningen med återbruk och återvinning. För faktum kvarstår; återbruk och återvinning är tidskrävande och det krävs stora resurser i form av transporter, återvinningscentraler samt lagerhållning.  

Archus uppgift är att hela tiden vara pålästa, duktiga och att ha inarbetade och hållbara metoder för att säkerställa att återbruk alltid är en självklarhet i vår dagliga praktik. Vi har tagit fram hållbarhetsriktlinjer för vilka material vi exempelvis tar in i vår materialstudio, för att på så sätt göra valen så enkla som möjligt för oss när vi dagligen arbetar i projekt. 
Några exempel på hur vi gör detta är att vi har en god och nära kontakt med leverantörer, hela tiden letar nya hållbara lösningar och är intresserade och ifrågasätter våra leverantörer för att kunna göra bra val. Archus mål är att guida våra uppdragsgivare så de ser och förstår nyttan av att välja återbruk. 

Dela denna nyhet
Datum

6 april, 2023

Skribent

Archus

Taggar

Inredningsarkitektur