Trafikverkets nya huvudkontor – 29 000 kvm återbrukad yta

Trafikverkets nya huvudkontor – 29 000 kvm återbrukad yta

Trafikverket och tidigare Vägverket har sedan 1980-talet haft sitt huvudkontor i Borlänge och idag sitter de 1 600 medarbetarna på två olika adresser. För att möta framtidens krav på flexibla och effektiva kontor har myndigheten bestämt sig för att samla all personal under ett och samma tak genom att bygga om den ena lokalen.

Trafikverkets huvudkontor i Borlänge blir en smart kombination av restaurerade äldre byggnader och en nybyggd ellipsformad träbyggnad som skär igenom de befintliga huskropparna, länkar samman dessa och bildar en borgliknande enhet.

Återbruk är ett återkommande begrepp i projektet. I stället för att riva och bygga nytt, renoveras samtliga tio huskroppar för att skapa moderna och mer ändamålsenliga kontorsmiljöer. Det gör att projektets miljö- och klimatavtryck minskar och resurser sparas i form av material och nyttjande av befintlig markyta. Projektet omfattar totalt 31 000 kvm, varav endast 2 000 kvm blir nyproduktion. 

Ellipsen - ett landmärke för Borlänge

Den yta som räknas till nyproduktion utgörs av ellipsen. Den 385 meter långa ovalen byggs i massivt trä och glas, och kommer fungera som ett kommunikationsstråk för att möjliggöra tillgänglighet till samtliga byggnader. Dessutom blir den ett nytt, unikt landmärke.

Att bygga i massivt trä i stället för betong innebär flera miljöfördelar, bland annat krävs mindre energi för byggnation och drift. Det nya huvudkontoret kommer att certifieras enligt BREEAM In-Use.

Henrik Belin, projektledare vid Archus berättar om uppdraget:

”Att genomföra en omfattande om- och tillbyggnad utan att ha negativ inverkan på personalens pågående verksamhet kräver lyhördhet, samarbete, kreativitet och en effektiv projekterings- och produktionsprocess. På så sätt hålls kostnaderna nere samtidigt som produktionstiden minimeras.

Archus uppdrag består av att i nära samverkan med fastighetsägaren Diös och Trafikverket genomföra programprojektering, evakueringsplanering och förverkligande av framtidens aktivitetsbaserade kontor. Inom ramen för projektet har tillfälliga kontorslokaler, i form av modulbyggnader, iordningställts för 400 personer.”

På kort tid kunde Archus skapa förutsättningar för projektering i samverkan med uppdragsgivarens kund. Upphandling av projektörer och entreprenörer genomfördes genom partnering. Successiv kalkylering under projekteringsskedet ledde till en produktionskalkyl enligt givna ramar. Genom särskilt fokus på samverkan och kommunikation, engagerade leverantörer och myndigheter säkerställs en effektiv projektprocess. När projektet är färdigställt kommer Trafikverket att kunna gå från att rymma 1 300 anställda, till att rymma 1 800 anställda i lokaler som omfattar 30 000 kvadratmeter.

Foto: Thomas Jernberg, Precision Mätteknik Sweden AB

Trafikverkets nya huvudkontor – 29 000 kvm återbrukad yta

Trafikverket och tidigare Vägverket har sedan 1980-talet haft sitt huvudkontor i Borlänge och idag sitter de 1 600 medarbetarna på två olika adresser. För att möta framtidens krav på flexibla och effektiva kontor har myndigheten bestämt sig för att samla all personal under ett och samma tak genom att bygga om den ena lokalen.

Trafikverkets huvudkontor i Borlänge blir en smart kombination av restaurerade äldre byggnader och en nybyggd ellipsformad träbyggnad som skär igenom de befintliga huskropparna, länkar samman dessa och bildar en borgliknande enhet.

Återbruk är ett återkommande begrepp i projektet. I stället för att riva och bygga nytt, renoveras samtliga tio huskroppar för att skapa moderna och mer ändamålsenliga kontorsmiljöer. Det gör att projektets miljö- och klimatavtryck minskar och resurser sparas i form av material och nyttjande av befintlig markyta. Projektet omfattar totalt 31 000 kvm, varav endast 2 000 kvm blir nyproduktion. 

Ellipsen - ett landmärke för Borlänge

Den yta som räknas till nyproduktion utgörs av ellipsen. Den 385 meter långa ovalen byggs i massivt trä och glas, och kommer fungera som ett kommunikationsstråk för att möjliggöra tillgänglighet till samtliga byggnader. Dessutom blir den ett nytt, unikt landmärke.

Att bygga i massivt trä i stället för betong innebär flera miljöfördelar, bland annat krävs mindre energi för byggnation och drift. Det nya huvudkontoret kommer att certifieras enligt BREEAM In-Use.

Henrik Belin, projektledare vid Archus berättar om uppdraget:

”Att genomföra en omfattande om- och tillbyggnad utan att ha negativ inverkan på personalens pågående verksamhet kräver lyhördhet, samarbete, kreativitet och en effektiv projekterings- och produktionsprocess. På så sätt hålls kostnaderna nere samtidigt som produktionstiden minimeras.

Archus uppdrag består av att i nära samverkan med fastighetsägaren Diös och Trafikverket genomföra programprojektering, evakueringsplanering och förverkligande av framtidens aktivitetsbaserade kontor. Inom ramen för projektet har tillfälliga kontorslokaler, i form av modulbyggnader, iordningställts för 400 personer.”

På kort tid kunde Archus skapa förutsättningar för projektering i samverkan med uppdragsgivarens kund. Upphandling av projektörer och entreprenörer genomfördes genom partnering. Successiv kalkylering under projekteringsskedet ledde till en produktionskalkyl enligt givna ramar. Genom särskilt fokus på samverkan och kommunikation, engagerade leverantörer och myndigheter säkerställs en effektiv projektprocess. När projektet är färdigställt kommer Trafikverket att kunna gå från att rymma 1 300 anställda, till att rymma 1 800 anställda i lokaler som omfattar 30 000 kvadratmeter.

Foto: Thomas Jernberg, Precision Mätteknik Sweden AB

Dela denna nyhet
Datum

12 oktober, 2021

Skribent

Archus

Taggar

Affärsutveckling Development Projektledning