Seminarium: Ingenjörsmässigt byggande i trä

Seminarium: Ingenjörsmässigt byggande i trä

Årets Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä kommer gå av stapeln tisdagen den 6 december på Svenska Mässan i Göteborg. Under seminariet kommer Henrik Berlin, projektledare på Archus, tala om cirkulärt träbyggande och om hans erfarenheter från den omfattande om- och tillbyggnad av Trafikverkets nya kontor i Borlänge.

Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä riktar sig främst till dig som är entreprenör, platschef, arbetsledare, konstruktör, entreprenadingenjör, student, lärare eller arkitekt. På plats finns även en minimässa där du har goda förutsättningar för att knyta nya affärskontakter och möta potentiella leverantörer.

Program:

08:00 Registrering, kaffe och mässa​

09:00 Seminarium

10:00 Kaffe och frukt​

10:15 Seminarium

11:45 Lunch och mässa

13:00 Seminarium 

14:30 Fika och mässa​

15:00 Seminarium​

16:30 Avslutning

För mer detaljerat program klicka här. 

Den 6 december, 08:00-16:30 på Svenska Mässan, Göteborg


Trafikverkets huvudkontor

Trafikverkets huvudkontor i Borlänge blir en smart kombination av restaurerade äldre byggnader och en nybyggd ellipsformad träbyggnad som skär igenom de befintliga huskropparna, länkar samman dessa och bildar en borgliknande enhet.

Återbruk är ett återkommande begrepp i projektet. I stället för att riva och bygga nytt, renoveras samtliga tio huskroppar för att skapa moderna och mer ändamålsenliga kontorsmiljöer. Det gör att projektets miljö- och klimatavtryck minskar och resurser sparas i form av material och nyttjande av befintlig markyta. Projektet omfattar totalt 31 000 kvm, varav endast 2 000 kvm blir nyproduktion. 

Ellipsen - ett landmärke för Borlänge

Den yta som räknas till nyproduktion utgörs av ellipsen. Den 385 meter långa ovalen byggs i massivt trä och glas, och kommer fungera som ett kommunikationsstråk för att möjliggöra tillgänglighet till samtliga byggnader. Dessutom blir den ett nytt, unikt landmärke.

Att bygga i massivt trä i stället för betong innebär flera miljöfördelar, bland annat krävs mindre energi för byggnation och drift. Det nya huvudkontoret kommer att certifieras enligt BREEAM In-Use.

Seminarium: Ingenjörsmässigt byggande i trä

Årets Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä kommer gå av stapeln tisdagen den 6 december på Svenska Mässan i Göteborg. Under seminariet kommer Henrik Berlin, projektledare på Archus, tala om cirkulärt träbyggande och om hans erfarenheter från den omfattande om- och tillbyggnad av Trafikverkets nya kontor i Borlänge.

Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä riktar sig främst till dig som är entreprenör, platschef, arbetsledare, konstruktör, entreprenadingenjör, student, lärare eller arkitekt. På plats finns även en minimässa där du har goda förutsättningar för att knyta nya affärskontakter och möta potentiella leverantörer.

Program:

08:00 Registrering, kaffe och mässa​

09:00 Seminarium

10:00 Kaffe och frukt​

10:15 Seminarium

11:45 Lunch och mässa

13:00 Seminarium 

14:30 Fika och mässa​

15:00 Seminarium​

16:30 Avslutning

För mer detaljerat program klicka här. 

Den 6 december, 08:00-16:30 på Svenska Mässan, Göteborg


Trafikverkets huvudkontor

Trafikverkets huvudkontor i Borlänge blir en smart kombination av restaurerade äldre byggnader och en nybyggd ellipsformad träbyggnad som skär igenom de befintliga huskropparna, länkar samman dessa och bildar en borgliknande enhet.

Återbruk är ett återkommande begrepp i projektet. I stället för att riva och bygga nytt, renoveras samtliga tio huskroppar för att skapa moderna och mer ändamålsenliga kontorsmiljöer. Det gör att projektets miljö- och klimatavtryck minskar och resurser sparas i form av material och nyttjande av befintlig markyta. Projektet omfattar totalt 31 000 kvm, varav endast 2 000 kvm blir nyproduktion. 

Ellipsen - ett landmärke för Borlänge

Den yta som räknas till nyproduktion utgörs av ellipsen. Den 385 meter långa ovalen byggs i massivt trä och glas, och kommer fungera som ett kommunikationsstråk för att möjliggöra tillgänglighet till samtliga byggnader. Dessutom blir den ett nytt, unikt landmärke.

Att bygga i massivt trä i stället för betong innebär flera miljöfördelar, bland annat krävs mindre energi för byggnation och drift. Det nya huvudkontoret kommer att certifieras enligt BREEAM In-Use.

Dela denna nyhet
Datum

12 oktober, 2022

Skribent

Archus