Så blir fasaden på Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge

Så blir fasaden på Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge

Idag presenterar fastighetsägaren Diös och Högskolan Dalarna fasadutformningen på Högskolan Dalarnas nya campus i centrala Borlänge. Det blir en träfasad i värmebehandlad furu som kommer att stärka såväl projektets som byggnadens långsiktiga hållbarhetsprestanda. Utformningen sker i linje med Borlänge kommuns träbyggnadsstrategi och kommer att minska projektets klimatpåverkan.

Utvecklingen av Högskolan Dalarnas nya campus i centrala Borlänge, som inleddes under första kvartalet 2022, är i full gång. Parallellt med att arbetet pågått på byggarbetsplatsen har fasaden tagit form. Fasaden blir en träpanel i furu som har värmebehandlats och brandskyddats, så kallad ThermoWood. Det gör att den blir näst intill underhållsfri, motståndskraftig och kommer att åldras väl över tid. Att bygga i trä bidrar till minskade koldioxidutsläpp vilket har positiv effekt på projektets totala klimatpåverkan.

–Vi och Högskolan Dalarna delar den gemensamma målbilden att projektet ska hålla högmiljöprofil och smälta in i stadsbilden på ett attraktivt sätt. Vi har under projektets gång sett över möjligheten med träfasad och landat i en utformning som minskar vårt Co2-utsläpp, har förankring i stadens historia och knyter an till kommunens träbyggnadsstrategi. Som marknadsledande privat aktör vill vi bidra till den strategin och till långsiktigt hållbar stadsutveckling, säger Mats Eriksson, projektchef, Diös.   

– Från Högskolans sida är vi väldigt nöjda med en stor andel trämaterial på fasaden. Den vackra träpanelen kompletteras med helglasade ytor på gatuplan som ger oss möjlighet att visa upp vår verksamhet och den aktivitet vi bedriver innanför väggarna, säger Jörgen Elbe, prorektor Högskolan Dalarna.

– Träfasaden skapar en samtida årsring i Borlänge centrum, återspeglar vår tids omsorg om miljön och stärker Högskolan Dalarnas hållbarhetsprofil. Centrala Borlänge saknar träfasader från modern tid och det här är en möjlighet att tillföra en byggnad i stadsmiljön som sticker ut och blir ett landmärke. Det här blir en byggnad i framkant, säger Johan Roos, partner och arkitekt, Archus.

Fastighetsägaren Diös utvecklar Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med Högskolan Dalarna och NCC.

För ytterligare information kontakta gärna:

Mats Eriksson, projektchef, Diös
Telefon: 010-470 95 13
E-post: mats.eriksson@dios.se

Jörgen Elbe, prorektor Högskolan Dalarna
Telefon: 023-77 89 31
E-post: jel@du.se

Johan Roos, partner och arkitekt, Archus
Telefon: 070-758 32 35
E-post: johan.roos@archus.se  

Så blir fasaden på Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge

Idag presenterar fastighetsägaren Diös och Högskolan Dalarna fasadutformningen på Högskolan Dalarnas nya campus i centrala Borlänge. Det blir en träfasad i värmebehandlad furu som kommer att stärka såväl projektets som byggnadens långsiktiga hållbarhetsprestanda. Utformningen sker i linje med Borlänge kommuns träbyggnadsstrategi och kommer att minska projektets klimatpåverkan.

Utvecklingen av Högskolan Dalarnas nya campus i centrala Borlänge, som inleddes under första kvartalet 2022, är i full gång. Parallellt med att arbetet pågått på byggarbetsplatsen har fasaden tagit form. Fasaden blir en träpanel i furu som har värmebehandlats och brandskyddats, så kallad ThermoWood. Det gör att den blir näst intill underhållsfri, motståndskraftig och kommer att åldras väl över tid. Att bygga i trä bidrar till minskade koldioxidutsläpp vilket har positiv effekt på projektets totala klimatpåverkan.

–Vi och Högskolan Dalarna delar den gemensamma målbilden att projektet ska hålla högmiljöprofil och smälta in i stadsbilden på ett attraktivt sätt. Vi har under projektets gång sett över möjligheten med träfasad och landat i en utformning som minskar vårt Co2-utsläpp, har förankring i stadens historia och knyter an till kommunens träbyggnadsstrategi. Som marknadsledande privat aktör vill vi bidra till den strategin och till långsiktigt hållbar stadsutveckling, säger Mats Eriksson, projektchef, Diös.   

– Från Högskolans sida är vi väldigt nöjda med en stor andel trämaterial på fasaden. Den vackra träpanelen kompletteras med helglasade ytor på gatuplan som ger oss möjlighet att visa upp vår verksamhet och den aktivitet vi bedriver innanför väggarna, säger Jörgen Elbe, prorektor Högskolan Dalarna.

– Träfasaden skapar en samtida årsring i Borlänge centrum, återspeglar vår tids omsorg om miljön och stärker Högskolan Dalarnas hållbarhetsprofil. Centrala Borlänge saknar träfasader från modern tid och det här är en möjlighet att tillföra en byggnad i stadsmiljön som sticker ut och blir ett landmärke. Det här blir en byggnad i framkant, säger Johan Roos, partner och arkitekt, Archus.

Fastighetsägaren Diös utvecklar Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med Högskolan Dalarna och NCC.

För ytterligare information kontakta gärna:

Mats Eriksson, projektchef, Diös
Telefon: 010-470 95 13
E-post: mats.eriksson@dios.se

Jörgen Elbe, prorektor Högskolan Dalarna
Telefon: 023-77 89 31
E-post: jel@du.se

Johan Roos, partner och arkitekt, Archus
Telefon: 070-758 32 35
E-post: johan.roos@archus.se  

Dela denna nyhet
Datum

1 september, 2022

Skribent

Archus