Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Skolbyggnad som återtar sin roll i staden

Med sin arkitektur bygger Widénska Gymnasiet vidare på sekvensen av prominenta kunskapsbyggnader längs Vasagatan i Västerås.

Ambitionen tar form

Widénska gymnasiet är ett kommunalt idrottsgymnasium med målet att studenterna ska kunna kombinera studier med idrott på hög nivå, vilket skulle återspeglas i den nya byggnaden. Vi arbetade nära verksamheten i programarbetesfasen för att utveckla en byggnad som svarade mot deras behov. Studiemiljöerna skulle vara öppna och gynna samarbete. Idrottslokaler skulle också integreras – bland annat en 40 meter lång löparbana. Tomtens läge vid en av Västerås huvudgator var idealiskt för att göra Widénska gymnasiet synligt och innebar också att kraven på utformning var höga.

Arkitektur inifrån och ut

Lösningen blev att göra en kompakt och kvadratisk byggnad i tre våningar. Tack vare den kompakta byggnadsformen skapades närhet mellan alla delar av verksamheten. Byggnaden är genomskuren av en inre gata som skapar kontakt mellan de olika våningsplanen — café i bottenplan samt broar och balkonger på plan 2 och 3. Lokalerna för idrott är utlyfta ur volymen som stora träboxar, klädda med panel och ribbor av cederträ. Fasaderna varierar från täta till uppglasade med ribbor framför glaspartierna som både visuellt håller ihop träboxen och fungerar som solskydd. På de täta träfasaderna finns träreliefer av atleter som representerar de sporter där skolan har nationellt elevintag.

”Denna skolbyggnad har på ett banbrytande sätt återtagit skolans roll i staden. En byggnad med solitär identitet som skolbyggnader hade förr.”

Nominering till Västmanlands Arkitekturpris 2020

Widénska gymnasiet

Tjänster
Arkitektur
Landskap
Segment
Utbildning
Uppdragsgivare
Västerås Stad, Nordikon
Ort
Västerås
Status
2019

Team

Porträttbild av Margareta Löfgren, arkitekt och kontorschef på Archus i Västerås

Margareta Löfgren

Arkitekt SAR/MSA
Porträttbild av Mangus Leksell, landskapsarkitekt och kontorschef på Archus kontor i Borlänge

Magnus Leksell

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.