Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Människor och rörelse i det framtida kvarteret Verkstaden 7

1800-talets industrimiljö blir framtidens stadsdel

I den anrika industrimiljö från sent 1800-tal växer nu en ny stadsdel fram. En stadsdel av historien och en stadsdel för framtiden. Archus har förmånen att tillsammans med Kungsleden utveckla attraktiva och levande kvarter i riksintresset Kopparlunden.

Bakgrund och förutsättningar

Syftet med detaljplanerna är att för omvandla Kopparlunden till en levande, öppen, hållbar och tillgänglig stadsdel där hänsyn tas till områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse. Detaljplanenerna möjliggör komplettering av den äldre industrimiljön och befintliga verksamheter med centrumverksamheter, gymnasieskola universitet och bostäder med plats för nya parker och torg. Området är del av riksintresset för kulturmiljövården där ny bebyggelse ska utformas med hög kvalitet, omsorg i gestaltning där en styrande parameter i arbetet med planerna också att bevara den historiska kärnans karaktär genom att de nya byggnaderna samspelar med befintliga byggnader och förhåller sig till den historiska kärnans sammanhang.

Stadsdelen kommer färdigställd innehålla över 2000 bostäder, arbetsplatser och kulturlokaler och skolor i en mycket känslig kulturhistorisk miljö. Stadsdelen omgärdas av järnväg och E18 som skapat utmaningar i frågor om barriäreffekter, buller och farligt gods. Området infattar ett flertal olika fastighetsägare som samordnats runt mål, motiv, synergier, och kostnadsfördelning mm. Ett ramavtal för exploatering tecknades, vilket tidigt möjliggjorde en relativt smidig framdrift av detaljplanerna där stadsdelen delades upp i fyra olika planområden, varav tre drevs fram parallellt och samordnades sinsemellan under uppdragets gång. Archus har haft ett samordnande uppdrag för samtliga fastighetsägare i området och är upphovsman till DP Mitt och DP Syd (DP Norr ansvarade FOJAB för). Planerna har hanterats som byggherreplaner.

”Ett helt fantastiskt projekt i vad som kan bli Västerås vackraste stadsdel!”

Sarah Paskota, affärsutvecklare

I Kopparlunden Syd planeras för Kungsledens räkning cirka 57 000 BTA bostäder fördelat på både lägenheter och radhus, 19 000 BTA kontor/kultur, 2 600 BTA förskola/skola samt 470 parkeringar.

Verkstaden 7, Kopparlunden

Tjänster
Arkitektur
Fastighetsutveckling
Landskap
Segment
Stadsutveckling
Uppdragsgivare
Castellum
Ort
Västerås
Status
2016-2022

Team

Sarah Paskota

Affärsutvecklare
Porträttbild av Elisabeth Hagströmer, landskapsarkitekt på Archus

Elisabeth Hagströmer

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Michael Larsson

VD Archus Affärsutveckling & Projektledning
Porträttbild av Salman Salman, affärsutvecklare på Archus

Salman Salman

Affärsutvecklare / Arkitekt
Porträttbild av Andreas Mallsten, designer och inredare på Archus

Andreas Mallsten

Designer
Porträttbild av Mohamad Sawas, arkitekt på Archus

Mohamad Sawas

Arkitekt SAR/MSA
Porträttbild av Mikael Lundahl, illustratör på Archus

Mikael Lundahl

Illustratör

Bilder

Byggnader som planeras att uppföras i Verkstaden 7

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.