Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Stockholms näst högsta bostadshus och Tyresö landmärke

Ett 24 våningar högt landmärke med egen identitet, moderna uttryck, hög finish och slankt uttryck står sedan 2013 i Tyresö Centrum. Hyresgästerna bor centralt ovanför ett kvarter med uteserveringar och butiker i anslutning till den nyupprättade stadsparken.

Utmaningar ovanpå Tyresö view

När Tyresö centrum skulle moderniseras och få en ny stadspark, fanns det också ett behov att skapa fler centrumnära bostäder. Andra projektutvecklare hade undersökt möjligheterna till att genomföra en byggnation ovanpå Tyresös befintliga handelscentrum, men på grund av kostnader och komplexitet hade de inte fått ihop en plan för genomförandet, vilket talar för projektets utmaningar.

125 lägenheter, 81 meter och 24 våningar

Genom att utnyttja detaljplanens egenskapsgränser, både plan- och höjdmässigt på bästa sätt, lyckades vi utöka bostadsytan med nästan 1 000 kvadratmeter – vilket också bidrog till en bra variation av lägenhetsstorlekar, de flesta med utsikt åt flera håll. Planlösningarna är flexibla och har en mycket generös takhöjd, samt panoramafönster och stora balkonger. Faktorer för ökad livskvalité. När projektet var färdigt stod 125 lägenheter redo i en 81 meter hög byggnad. Butiksfasadern mot stadsparken pryds av ett 60 meter långt konsterk ufört av Eva Bergenwall. Tyresöborna är stolta över sitt utbyggda centrum och de 24 ny våningarna.

”Rekordhögt och miljösmart byggande med exceptionell närhet till kollektivtrafik, befintlig infrastruktur och service gör Tyresö View till ett helt unikt projekt. Det är utan tvekan Sveriges bästa exempel på förtätning.”

Fredrik Saweståhl, Kommunstyrelsens ordförande

Tyresö View

Tjänster
Arkitektur
Segment
Bostäder
Uppdragsgivare
Strabag projektutveckling
Ort
Tyresö
Status
2013
Hållbarhet
Svanenmärkning. Ett intyg på en hög miljöprestanda med hänsyn till energianvändning, miljö- och hälsokrav, innemiljö och låga emissioner samt en kvalitetssäkrad byggprocess.

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.