Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Archus styr utvecklingen av 500 nya arbetsplatser

Trafikverket har, sedan utlokaliseringen av Vägverket på 1980-talet, haft sitt huvudkontor i Borlänge. Nu behöver de befintliga lokalerna utvecklas för att möta framtidens krav på flexibla och effektiva kontor. För att svara upp mot detta behövs projektledning av en aktör med förståelse för framtidens behov.

En diskret och omfattande ombyggnation

Att genomföra en omfattande om- och tillbyggnad utan att ha negativ inverkan på hyresgästens pågående verksamhet kräver lyhördhet, samarbete, kreativitet och en effektiv projekterings- och produktionsprocess. På så sätt hålls kostnaderna nere samtidigt som produktionstiden minimeras. Uppdraget består av att i nära samverkan med Trafikverket genomföra programprojektering, evakueringsplanering och förverkligande av framtidens aktivitetsbaserade kontor. Inom ramen för projektet har tillfälliga kontorslokaler, i form av modulbyggnader, iordningställts för 400 personer.

Plats för ytterligare 500 medarbetare

På kort tid kunde Archus skapa förutsättningar för projektering i samverkan med kundens kund. Upphandling av projektörer och entreprenörer genomfördes genom partnering. Successiv kalkylering under projekteringsskedet ledde till en produktionskalkyl enligt givna ramar. Genom särskilt fokus på samverkan och kommunikation, engagerade leverantörer och myndigheter säkerställs en effektiv projektprocess. När projektet är färdigställt kommer Trafikverket att kunna gå från att rymma 1 300 anställda, till att rymma 1 800 anställda i lokaler som omfattar 30 000 kvadratmeter.

”Vi är väldigt stolta och glada över att kunna erbjuda Trafikverket ett helt nytt modernt kontorskoncept genom utveckling av befintliga lokaler. Det stärker både möjligheten attattrahera nya kompetenser till verksamheten och till Borlänge som stad.”

Knut Rost, VD Diös

Trafikverkets huvudkontor – Borlänge

Tjänster
Projekt- och byggledning
Segment
Samhällsfastigheter
Uppdragsgivare
Diös Fastigheter
Ort
Borlänge
Status
Pågående
Hållbarhet
BREEAM In-Use, Very Good

Team

Porträttbild av Henrik Belin, affärsutvecklare på Archus

Henrik Belin

Affärsutvecklare

Peter Efverström

Affärsutvecklare / Projektgenomförande

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.