Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Centralt, vackert och sjönära i Spelhagen

Centralt, vackert och sjönära är förutsättningarna för planområdet i Spelhagen i Nyköping som kommer att förvandlas från rådande kajparkering till ett stads- och havsnära bostadsområde.

Bakgrund

Planområdet utvecklas med tre nya kvarter. De nya kvarteren blir Nyköpings front mot fjärden och samspelar med ny såväl som äldre bebyggelse. De breda gaturummen som utmärker området förblir bevarade i sin struktur. Kvarteren hålls öppna och inbjudande med utblickar mot vattnet för både boende och besökare. Ett halvoffentligt gårdsstråk binder samman kvarteren och möjliggör passage genom bostadsgårdarna. Det befintliga magasinet får nytt innehåll och blir en identitetsbyggnad för området, som berättar om tidigare epoker.

Stadsbyggnadsidé

Det som i början av 1900-talet var ett utpräglat hamnområde med anläggningar och arbetsplatser för skeppning av varor omvandlas i den nya detaljplanen till ett område att bo, vistas och promenera i, med inslag av service och handel. Västra kajen förädlas och förblir en hamnmiljö för hela Nyköping. Kajen görs tillgänglig och utformas för att bli nyköpingsbornas självklara mötesplats med rofyllda promenadstråk och vattennära platser längs småbåtshamnen. Här finns gott om plats för uteserveringar, ytor för lek och grönska. Husen mot vattnet har lägre våninsgantal för att möta skalan på befintlig hamnbebyggelse norr om planområdet och på Östra kajen. En del av magasinet/transithallarna bevaras och skapar orienterbarhet i området. Magasinet kommer att prägla upplevelsen av både torget, Spelhagsvägen och bostadsgårdarna. Kvartersstrukturen utgår från Nyköpings stad och bidrar till att skapa genomsikt och en öppen karaktär som kopplar gator och kvarter till kajen och Stadsfjärden.

Spelhagen

Tjänster
Arkitektur
Landskap
Segment
Operating partner
Stadsutveckling
Uppdragsgivare
Spelhagen
Ort
Nyköping
Status
2016–2023
Hållbarhet
BREEAM Excellent

Team

Ingalill Nahringbauer

Landskapsarkitekt LAR/MSA
Porträttbild av Johan Vestlund, mark- och VA-ingenjör och kontorschef på Archus kontor i Uppsala

Johan Vestlund

Mark‑, VA-ingenjör
Porträttbild av Mikael Lundahl, illustratör på Archus

Mikael Lundahl

Illustratör

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.