Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

SÖDRA KÄLLTORP

Boende för de äldre, förskola för de yngre, idrottsplats för de aktiva – och bostäder för livet, såklart. Södra Källtorp byggs med blicken mot framtidens Västerås. I området blir det också en ny lekplats, park- och promenadstråk och en ny konstgräsplan på idrottsplatsen.

Bakgrund och förutsättningar

2013 började Archus affärsutvecklings strategiska uppdraget åt Västerås stad. Ett uppdrag som med en second opinion på en delvis vakant gymnasieskola om 34 000 kvm. Svaret blev en ny stadsdel, Södra Källtorp, som medför en utbyggnad av 550 bostäder, en förskola, ett trygghetsboende och ett vård- och omsorgsboende med 120 platser. Vilket ledde till ett fördjupat uppdrag som innebar att driva utvecklingen som tillsammans med Västerås Stad. Ett uppdrag som innebär ett förslag med affärskalkyler, utbyggnadsstruktur och process för utveckling av området och därefter förhandla fram försäljning och inhyrning inför byggnation av samhällsfastigheterna och att driva processen kring val av bostadsaktörer via en markanvisningsprocess. I uppdraget ingick även att arbeta med alla affärs- och genomförandefrågor samt att stötta stadens planhandläggare i detaljplanearbetet.

Genom en vinst parallellt uppdrag fick Archus arkitektur och landskap ett separat uppdrag att ta fram detaljplanunderlag åt de framtida fastighetsägarna i exploateringsbolaget Södra Källtorp AB som bestod av Aroseken, HSB, Mälarvillan och Kärnhem.

Stadsbyggnadsidé

De flacka delarna bebyggs med en organisk kvartersstruktur med intima gaturum, gränder och små torgbildningar. Gatornas vinklingar bryter siktlinjerna och skapar gaturum där varje riktningsändring leder till nya fondmotiv. Husen placeras vid gatan och inne i kvarteren finns gemensamma allmänningar för lek, odling och rekreation som också ger möjlighet till en god hantering av dagvatten. I de kuperade delarna följer vägarna höjdkurvorna här står byggnaderna i terrängen som ”hus i skog”.

Ett framtidsanpassat samhälle

Byggs på en plats med en historia, tidigare låg Wenströmska gymnasiet på denna plats som var Sveriges största gymnasieskola när de byggdes för 40 år sedan. Wenströmska gymnasiet var uppkallat efter uppfinnaren Jonas Wenström (1855–93). Hans dynamomaskiner och trefassystem lade grunden till Asea, senare ABB, och ledde till växelströmmens tidiga genombrott i Sverige. I och med att samhället förändras tog kommunen beslut om att skolan skulle läggas ned, då konkurrensen var för hård. Nu ger området plats för den nya stadsdelen istället när skolan revs och kan förse området med dess behov för framtiden.

Totalt är det planerat för cirka 700 bostäder i form av radhus, parhus och mindre flerbostadshus, inkluderat äldreboende, trygghetsboende och förskola. I området blir det också en ny lekplats, park- och promenadstråk och en ny konstgräsplan på idrottsplatsen. Byggnationen delas in i fem etapper, den första etappen påbörjades 2021. Komponenter som tillsammans skapar framtidens samhälle.

”I vårt förslag har det legat stort fokus på att skapa en attraktiv boendemiljö med goda möjligheter till fritidsaktiviteter. Södra Källtorp kommer att bli ett mycket bra bostadsområde med en fin mix av arbetsplatser och kommersiella lokaler.”

Michael Larsson, vd Archus Development

Södra Källtorp, Västerås

Tjänster
Affärsutveckling
Arkitektur
Landskap
Segment
Stadsutveckling
Uppdragsgivare
Västerås stad
Ort
Västerås
Status
Pågående

Team

Michael Larsson

VD Archus Affärsutveckling & Projektledning
Porträttbild av Margareta Löfgren, arkitekt och kontorschef på Archus i Västerås

Margareta Löfgren

Arkitekt SAR/MSA
Porträttbild av Therese Nyberg, arkitekt på Archus

Therese Nyberg

Arkitekt SAR/MSA
Porträttbild av Johan Vestlund, mark- och VA-ingenjör och kontorschef på Archus kontor i Uppsala

Johan Vestlund

Mark‑, VA-ingenjör

Ingalill Nahringbauer

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Ida Sahlström

Biträdande affärsutvecklare

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.