Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Silvertorget är stadsdelens nya knutpunkt

Archus landskapsarkitekter har på uppdrag av Bonava och Sigtuna kommun tagit fram programskisser och bygghandlingar för ett nytt torg i utvecklingsområdet Sigtuna Stadsängar. Silvertorget är nu stadsdelens knutpunkt genom att vara en attraktiv plats för samtliga invånare.

Mångfunktionellt centrum

Detta triangelformade torg, skyddat mellan bostäder och en livsmedelsbutik, är stadsdelstorg i det nya området Sigtuna Stadsängar. Torget ska fungera som en plats för möten, rekreation, lek, event och ska inrymma sittplatser, grönska, cykelparkeringar och övriga funktioner för ett centralt torg. Det är också entréplats till den nya livsmedelsbutiken och flera andra verksamheter kring torget. Torget tillsammans med den till torget kopplade Ängsparken ska också kunna hantera konsekvenser av stora mängder vatten vid kraftiga skyfall.

Ett silvertorg och mötesplats med grön och lekfull karaktär

På torget finns plats för lek och aktivitet. En lekfull labyrint har skapats i markbeläggningen och valet av skulpturer och lekutrustning har ett gemensamt estetiskt uttryck som samstämmer med torgets övergripande designkoncept. Vidare går växter och möbler i silvertoner, blandat med ljust trä, gula inslag och skira, vackra träd. Träd och grönskande rundlar i olika nivåer ger torget en speciell karaktär tillsammans med linspänd belysningen som bidrar med hemkänsla och trygghet kvällstid. Med skuggande träd och många sittplatser tar torget hänsyn till det intilliggande vårdboendet. Slutligen konstrueras planteringar och stenmagasin under torgytan för att minska risken för översvämning vid kraftiga skyfall. Torget har en stark koppling till närliggande parken Ängsparken där konstverket Modul skulptur av Lars_Erik Falk har en viktig roll.

Sigtuna Stadsängar har målsättningen att vara Sveriges mest hållbara stadsdel. Stadsdelens hållbarhetsarbete har sedan tidigare uppmärksammats och vunnit hållbarhetspriset ”The Sweden Green Building Award”.

Sigtuna Stadsängar – Silvertorget

Tjänster
Arkitektur
Landskap
Segment
Gator, parker och torg
Landskap
Uppdragsgivare
Bonava Sigtuna kommun
Ort
Sigtuna
Status
2020

Team

Ingalill Nahringbauer

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.