Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Fängslande projektledning av nya häktet i Sala

Kriminalvårdsanstalten Salberga i Sala har plats för cirka 350 intagna vilket gör den till en av Sveriges största. Idag finns ett gemensamhetshäkte beläget inom anstalten och detta ska nu kompletteras med ett restriktionshäkte som ersättning för häktet i Västerås. Platserna ska kunna användas för häktesverksamhet, men vid behov konverteras till anstaltsplatser.

Om- och tillbyggnad för ökad kapacitet

På uppdrag av fastighetsägaren, Salberga Fastighethetsförvaltning AB projektleder Archus om- och tillbyggnaden av det nya häktet. Tillbyggnaden avser dessa nya 44 kriminalvårdsplatser, ombyggnad avser anpassningar av närliggande byggnader för kapacitetsökning och andra tillpassningar.

De nya häktesplatserna kommer att ha en inbyggd flexibilitet avseende fördelningen restriktions- och gemensamhetsplatser med möjlighet att även kunna konverteras till anstaltsplatser vid behov.

Kriminalvården som hyresgäst

Kriminalvården är ansvarig för verksamheten på anstalten och hyr samtliga byggnader inom anstaltsområdet av fastighetsägaren. Anstalten Salberga, som är ett före detta sjukhus, är en av Kriminalvårdens nyaste anstalter och invigdes i augusti 2007.

I uppdraget arbetar vi som genomförare av projektet i form av fristående byggherreombud och säkerställer att projektet blir korrekt utfört. Med hög kompetens inom projektledning och stort engagemang säkerställer vi en smidig och säker process, fram till att nycklarna slutligen sitter i dörren.

Arbetet med de nya häktesplatserna ska vara klart hösten 2022.

Vi är stolta över förtroendet att få projektleda Salbergaanstaltens nya häktesplatser och därmed bidra till ett viktigt samhällsuppdrag. Vår erfarenhet av säkerhetsklassade projekt och det redan väl etablerade samarbetet med Kriminalvården borgar för en lyckad hantering av de tekniska och säkerhetsmässiga utmaningarna som finns i projektet.

Mikael Andersson, projektchef på Archus

Salberga-anstalten, Sala

Tjänster
Projekt- och byggledning
Segment
Samhällsfastigheter
Uppdragsgivare
Salberga Fastighethetsförvaltning AB
Ort
Sala
Status
Färdigställt

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.