Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Konceptförskolor anpassat för 140 barns utveckling

Önsta förskola är en av flera konceptförskolor som Archus ritat i nära samarbete med pedagoger och Västerås stad. Ambitionen med förskolegårdens utformning är att den ska stödja pedagogiska verksamheten och stimulera barnens lek och motoriska utveckling.

Anpassat för 140 barn

Förskolans storlek, med plats för nära 140 barn, ställer stora krav på gårdens funktion och flexibilitet. Därför fanns behov av att dela in utemiljön i olika zoner, som skulle komma att fungera för olika situationer, beroende på antal barn och personal. I utformningen lades också stor vikt vid att gården skulle få en naturnära karaktär — från val av växtlighet till lekutrustning och markmaterial.

Barnen kommer via två väl tilltagna entrérum in i den centrala delen av byggnaden. Där finns också de centrala, öppna rummen – matsal i bottenvåningen och ateljé i övre plan. Avdelningarna ligger parvis i båda gavlarna med egna hemrum och lekrum samt mellan avdelningarna ett delat skötrum och ytterligare lekrum. Möjlighet att samverka och korta avstånd inom huset var viktiga parametrar vid utformningen.

Arkitektur för stora och små

Närmast förskolebyggnaden skapades en trygg zon med lekredskap för de yngsta barnen, inklusive sand- och vattenlek, klätterställning, odling och samlingsplatser med skugga. Från den trygga zonen leder grindar ut mot den större gården som innehåller större motoriska utmaningar och möjlighet till spring och rörelse. Modellering av marken och placering av vegetation skapar en omväxlande rumsupplevelse och den stora andelen växtmaterial ger goda förutsättningar för barnen att interagera med naturen och skapa sina egna lekar. Vidare placerades en grind ut mot naturmarken, strategiskt för utflykter och äventyr utanför hemmiljön. Idag bidrar Archus strukturella indelning av skolgården till en fungerande verksamhet. Dessutom är det viktigaste målet uppfyllt; nämligen nöjda elever och personal.

Önsta förskola

Tjänster
Arkitektur
Landskap
Segment
Utbildning
Uppdragsgivare
Västerås stad
Ort
Västerås
Status
2017
Hållbarhet
Miljöbyggnad silver

Team

Anna Kovacs

Arkitekt SAR/MSA

Ellinor Thunarf

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Ingalill Nahringbauer

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.