Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Industriområde blir en livsanpassad stadsdel

Från industriområde till en levande och aktiv stadsdel. Det är förvandlingen som pågår i det naturnära Lotängen, där Archus är med och skapar cirka 1000 nya bostäder, med skola, förskola och centrumverksamhet i Knivsta Kommun.

Från fastighetsutveckling till artikektur

I uppdraget att förvandla Lötängen agerar Archus både fastighetsutvecklare och arkitekt. Både genom att driva utveckling och detaljplaneprocessen som skapar byggrätter för bostäder i Knivsta kommun, samt att samordna bebyggelsestruktur, omfattning och landskapsarkitektur.

Integrerade stadsdelar

Genom att nyttja det kollektivnära läget skapas en stadsdel med naturlig anknytning till Knivsta Centrum. Samtidigt skapas verksamheter och service som bidrar till trivsel i området – som förskola, skola och handel. Målsättningen är att ett naturligt flöde mellan befintliga och nya verksamheter upprättas i området, vilket bidrar till en integrerad och levande stadsdel.

”Att vara med i processen att utveckla ett område där människor verkligen vill bo är alltid givande. Knivsta är en spännande plats där det satsas på invånarna och där mångasamtidigt har råd att bo. Du får mycket livskvalitet för pengarna helt enkelt.”

Michael Larsson, VD Archus Development.

Lötängen, Knivsta

Tjänster
Affärsutveckling
Arkitektur
Transaktionsrådgivning
Segment
Stadsutveckling
Uppdragsgivare
Svevia, Amymone, Alsike Maskin
Ort
Knivsta
Status
Pågående

Team

Porträttbild av Salman Salman, affärsutvecklare på Archus

Salman Salman

Affärsutvecklare / Arkitekt
Porträttbild av Mangus Leksell, landskapsarkitekt och kontorschef på Archus kontor i Borlänge

Magnus Leksell

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.