Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Archus bakom Sveriges första actionbad

Hur görs ett gammalt ångkraftverk om till norra Europas mest spektakulära actionbad och utan att förlora sitt kulturarv? Svaret blev en skapelse med ljus, bild och ljud som överraskar besökaren tillsammans med badupplevelser långt utanför fantasins gränser.

Strategiska affärsidéer för ångkraftverket

Efter en förstudie år 2004 inför att bygga ett traditionellt äventyrsbad beslöt sig Peab för att utreda om Västerås tidigare kolkraftverk kunde förvandlas till ett bad. Uppdragets förutsättningar var således att bygga ett modernt och driftsäkert bad inuti ett kulturbyggnads skyddat ångkraftverk. Archus skulle under uppdraget komma att bistå med rådgivning för att utveckla byggnaden med respekt för de kulturhistoriska aspekterna, men också bidra med väl underbyggda strategiska affärsidéer för badets koncept och innehåll.

En unik hörnsten

Actionbadet skapades genom en omvärldsanalys med referensbesök där både funktion, innehåll och utformning analyserades samt affärsuppläggen och hur förnyelsebara dessa koncept kunde vara. Nästa steg blev en urvalsprocess från vilka attraktioner som kunde agera varumärkesbyggare till hur attraktionerna står sig i kapacitet per timma i förhållande till investering. Vidare följde en avancerad projektering i 3D tillsammans med specialister och leverantörer för bassänger, åkattraktioner, tekniska installationer och ljussättning fram till bygglov och lösningar för genomförandet. Kokpunkten blev Sveriges första actionbad, med fokus på åkattraktioner och digitalt skapade miljöer och dessutom blev det en viktig hörnsten runt gamla ångkraftverket. Detta kvarter har sedan byggt på och utvecklats med Steam Hotel och Turbine Hotel.

”Samarbetet mellan Archus och Kokpunkten kännetecknas av stort mod och respekt för varandras roller och att tänka och agera utanför ”boxen” Projektet hade inte behov av traditionella arkitekter utan ville ha en samarbetspartner som kunde leverera något extraordinärt inom ramen för byggnadsminnet. Resultatet blev en ny reseanledning – en destination för Västerås och regionen!”

Herman Söderqvist, Projektledare, Kokpunkten

”Det var en komplex men rolig uppgift att omvandla ett gammalt ångkraftverk till norra Europas mest spektakulära actionbad utan att förlora det gamla kulturarvet. Resultatet är en skapelse med ljus, bild, ljud som överraskar besökaren tillsammans med badupplevelser långt utanför fantasins gränser.”

Johnnie Pettersson, senior affärsutvecklare

Kokpunkten, Västerås

Tjänster
Arkitektur
Segment
Samhällsfastigheter
Uppdragsgivare
Peab
Ort
Västerås
Status
2014

Team

Porträttbild av Johnnie Pettersson, VD för Archus AB och senior advisor

Johnnie Pettersson

Grundare / Affärsutvecklare / Arkitekt

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.