Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Arkitektritad illustration över Archus stadsutvecklade område Isolator med moderna byggander i varierande höjd

Västerås historia stadsutvecklas

Isolatorn 3 blir en ny årsring i centrala Västerås. Där sent 1800-tal möter framtidens behov, genom nytt innehåll anpassat för samtiden — och framtiden.

Idéer och kalkyler blir sålda byggrätter

Archus har i samarbete med Castellum fått uppdraget att driva utvecklingen och affären av Isolatorn 3 från de första idéskisserna och affärskalkylerna till lagakraft vunnen detaljplan och sålda byggrätter. Från industrifastighet till ett attraktivt centralt bostadsområde med själ.

En trygg oas i city

Fastighetens placering mellan idrottsanläggningen Arosvallen och intilliggande industrifastigheter har satt ramar och förutsättningar för utvecklingen av området. Med genomtänkt placering och kvartersstruktur skapar Archus förutsättningar för en trygg oas mitt i city med miljövänliga kommunikationsmöjligheter och cykelstråk. Samtidigt svarar projektet upp mot Västerås stads krav på tillgänglighet, parkeringar och förskoleverksamhet. Förslaget innebär att kulturhistoriskt intressanta byggnader förädlas samt kompletteras med en harmoniserande nyproduktion.

I förslaget tillskapas totalt 36 000 BTA bostäder, 5 500 BTA lokaler/kontor, en förskola med åtta avdelningar och 4 600 kvadratmeter förskolegård samt parkeringslösning under bjälklag. Bostadsbebyggelsen är utformad som storgårdar med 4-8 våningshus med hänsyn till omkringliggande miljö samt utsikt för omkringliggande bebyggelse.

Isolatorn 3, Västerås

Tjänster
Arkitektur
Fastighetsutveckling
Segment
Stadsutveckling
Uppdragsgivare
Kungsleden
Ort
Västerås
Status
Pågående

Team

Sarah Paskota

Affärsutvecklare

Bilder

Arkitektritad vy över Archus stadsutvecklade område Isolator med byggnader i varierande färg och material
Arkitektritad illustration över Archus stadsutvecklade område Isolator med moderna byggander i grön miljö

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.