Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Högåsskolan

Högåsskolan är det första skolhuset i Sverige byggt enligt den internationella standarden för passivhus. Det ställde stora krav på byggnadens utformning från första skiss till sista detaljritning – tex på byggnadens kompakthet, placering på tomten, fönsterarea, entréer och detaljlösningar. Skolan byggdes för ca 4oo elever i årskurs F-6 och förskola för ca 80 barn.

En hållbar skolmiljö

Grundläggande för att skapa goda förutsättningar för ett passivhus är att minimera klimatskalets area genom en kompakt form. Byggnadsdelar som skärmtak och ouppvärmda vindfång är tillagda utanför klimatskärmen. En viktig aspekt att tänka på i välisolerade passivhus är att det lätt blir övertemperaturer pga. solinstrålning. För att undvika detta och få ett jämnt dagsljusinsläpp har vi därför orienterat klassrummen mot norr. I andra väderstreck har vi adderat verandor, skärmtak och solavskärmande ”lådor”. För att skapa en ljus och öppen byggnad trots den kompakta formen har vi jobbat med tydliga axlar och ett centralt, öppet rum man rör sig i och runt. Detta ”byggnadens hjärta” är öppet i två plan och innehåller entréhall och bibliotek. Invändiga glaspartier för vidare ljuset och skapar öppenhet och kontakt. Ett exempel är glaspartierna längs yttervägg mellan klassrum och grupprum som gör att dagsljuset sprider sig även till intilliggande rum. Varierande rumsupplevelser som kan upplevas med alla sinnen skapas genom att jobba med rymd, ljus/mörker och taktila material

”Det behöver inte bli dyrare att bygga ett passivhus än en konventionell byggnad.”

Byggindustrins nominering till Årets bygge 2016.

Läs om hur projektet använts i en vetenskaplig studie

Högåsskolan, Knivsta

Tjänster
Arkitektur
Segment
Utbildning
Uppdragsgivare
Kommunfastigheter i Knivsta AB
Ort
Knivsta
Status
2015
Hållbarhet
Passivhus Miljöbyggnad Silver

Team

Anna Kovacs

Arkitekt SAR/MSA
Porträttbild av Margareta Löfgren, arkitekt och kontorschef på Archus i Västerås

Margareta Löfgren

Arkitekt SAR/MSA

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.