Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Bostäder i välplanerat landskap

Västerås sjönära utvecklingsområde Öster Mälarstrand kommer på sikt rymma 6000 boenden och Archus planerade kvarter Förseglet rymmer runt 1100 av dessa. Visionen med Förseglet är ett bilfritt kvarter med flera hustyper, lokaler och aktivitets- och umgängesytor.

En lösning för det gamla och nya Västerås

Uppdragets har varit utmanade då fastigheten utgör en gräns mellan den befintliga staden och den nya stadsdelen. Därför har fastighetslösningen behövt ta hänsyn till en stor variation av begränsningar och möjligheter, som siktlinjer, naturvärden, buller, parkeringar och att få fram en tillgänglig stadsstruktur som blir en länk mellan det befintliga och nya.

Plan för alla ytor

Archus lösning var att bygga två storgårdskvarter på varsin sida om en central gåfartsgata. De stora kvarteren omsluts av byggnader i varierande form och täthet beroende på dess placering mot buller, naturvärden och dagsljus. Gårdarna är fyllda av olika aktivitetsytor för alla åldrar. Inne på gården skall också stora cykelhus uppföras och cykelhusens tak kommer rymma plats för aktivitets- och umgängesytor. Fastighetens höjdskillnad gav möjlighet till en stor parkeringsanläggning under de stora gårdarna utan att man behöver schakta sig ner. Nivåskillnaden mellan bjälklagen har utnyttjats till fördel för att skapa varierande platsbildningar. En strategisk placering av träd, där jorddjupet är som störst, skapar goda förutsättningar för trädens utveckling och grönskande kvarter.

Förseglet, Västerås

Tjänster
Arkitektur
Segment
Bostäder
Uppdragsgivare
Bostad AB Mimer
Ort
Västerås
Status
Färdigställt

Team

Ingalill Nahringbauer

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.