Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Proaktivt arkitekturarbete för Sveriges försvar

Archus kallades in för att medverka i Försvarsmaktens uppförande av ett nytt centrallager (FMCL), med syfte att effektivt kunna distribuera nödvändig materiell i framtida kristider. Med erfarenhet och bred kompetens var Archus rustade för de utmaningar som den unika uppdragsgivaren skulle komma att ställa.

En byggnad först i sitt slag

Tillsammans med Consila Management och Sturestaden AB fick Archus i uppdrag att lokalisera, projektera och genomföra upprättandet av centrallagret. Uppdragets första skede bestod i att medverka för att ta fram ett program för anläggningen i samverkan med Försvarsmakten, då inte någon liknande anläggning fanns vid denna tidpunkt. Därefter valdes den mest effektiva lokaliseringen ut avseende logistik och produktionskostnader. Vidare utfördes projektering för kalkyler, bygglov och förfrågningshandlingar för en utförandeentreprenad.

Erfarenhet gav utdelning

Många års arbete i olika uppdrag inom Svensk produktionsindustri och logistikverksamhet bidrog till att Archus snabbt kunde stödja kund och beställare i programarbetet och färdigprojekteringen av anläggningen. Detta visar på hur mångårig erfarenhet och bred kompetens gör att Archus är rustade för uppdrag av unik karaktär. Resurser prioriterades rätt genom hela projektet och tid lades för ett genomarbetat program, en sökprocess och noggranna studier av anläggningens struktur och placering på vald fastighet för genomförandet. Projekteringen drevs vidare med detta som grund. Entreprenadformen och utförandeentreprenad resulterade i bra kvalité och budget kunde underskridas.

”Eftersom det är en byggnad på mer än 50 000 kvadratmeter och en högsta höjd av 29 meter ger det arkitekten en utmaning att det inte ska bli en koloss. Detta lyckades Archus bra med genom en genomtänkt färgsättning, vilken har fått många efterföljare på andra lagerbyggnader. Vi var även nöjda med den lyhördhet och snabbhet vi upplevde i dialogen under projekteringstiden.”

Jan Pardeby, VD Concila

FMCL Försvarets Materielverk central lager

Tjänster
Arkitektur
Segment
Industri och logistik
Uppdragsgivare
Sturestaden AB Försvarsmakten
Ort
Arboga
Status
2009

Team

Porträttbild av Johnnie Pettersson, VD för Archus AB och senior advisor

Johnnie Pettersson

Grundare / Affärsutvecklare / Arkitekt

Bilder

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.