Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

10 000 kvadratmeter kontor

På Ballongberget där Archus verkar för att skapa och utveckla en attraktiv stadsbild, planeras en kontorsbyggnad med ambition att särskilja och harmoniera med områdets resterande bebyggelse.

Kontorsbyggnad som skapar mervärde

Skandia Fastigheter ges efter den antagna detaljplanen 2019 möjlighet att bland annat bygga ett kontor om cirka 10 000 kvadratmeter (bruttoarea) placerad vid Ballongbergets entrétorg, med direktanslutning till Solna station. I uppdraget ingår att kunna erbjuda marknaden en kontorsbyggnad som uppfattas modern, flexibel, hållbar samt uppnå kvalitéer som skapar mervärde för både platsen och befintlig bostadsbebyggelse.

En karaktärsfull pusselbit

Målsättningen är en byggnad med en läsbar gestaltning, intressant och tydlig. En huskropp med egen karaktär, samtidigt som den harmoniserar med kringliggande kvarter — som en karaktärsfull pusselbit i ett större sammanhang. På ett interagerat sätt ska byggnaden ta tillvara på mikromiljön kring kvarterets tre olika sidor med uttryck och gestaltning som förstärker gatorna och entrétorgets olika karaktärer. Vi vill skapa en kontorsbyggnad som upplevs modern, hållbar, ljus och med nordiska karaktärsdrag. Invändig gestaltning och struktur ska spegla och förstärka effektivitet, flexibilitet och orienterbarhet. Verksamhets- och fastighetsfunktioner ska ha logisk placering och utföras med en gestaltning som möjliggör framtida förändringar och kompletteringar.

Ballongberget, Kvarter B, Solna

Tjänster
Arkitektur
Segment
Kommersiellt
Uppdragsgivare
Skandia Fastigheter
Ort
Solna Stad
Status
2020–2021

Team

Porträttbild av Mangus Leksell, landskapsarkitekt och kontorschef på Archus kontor i Borlänge

Magnus Leksell

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.