Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Stadsutvecklande arkitektur

Toppmoderna lägenheter med utsikt i varierande höjder med terasser ovanpå taken och gatuplan med affärslokaler som möjliggör torggatans liv och rörelse. Ett projekt som blandar god livs- och boendekvalité med god byggekonomi.

Fastigheter som väcker liv i stadsdelen

Med den nya detaljplanen ville både Bostads AB Mimer, staden och övriga fastighetsägare väcka nytt liv i stadsdelen Bäckby från 70-talet. Centrum behövde återfå sin forna glans och svara upp mot nutida behov. Därför kommer nu tre hus att byggas med respektive 7, 9 och 11 våningar. Med detta fastighetstillskott vill Mimer kunna erbjuda moderna lägenheter och samtidigt skapa ett mer livaktigt centrum.

God byggekonomi och boendekvalité

De tre huskropparna, med sina varierande höjder, har alla ett innehåll av effektiva planlösningar och taken bildar gemensamma terasser för de boende. Andra gemensamhetsytor har utvecklats för ökad trivsel och trygghet, såsom sociala tvättstugor där de boende kan mötas och platser där barn kan aktivera sig. Bottenplan inrymmer butiker och lokaler, som tillsammans bidrar till en levande stadsdelen. Vi har arbetat utifrån strikta rationella och funktionella förutsättningar för en god byggekonomi i kombination med att fokusera på boendekvalité, stadsbyggnadskvalitéer och trygghet.

”Visionen har varit att skapa bostäder med stadsliv, gemenskap och trygghet i fokus. Målet har varit att lägenheterna ska vara anpassningsbara samt att möjliggöra för kloka val och vara hållbara. Och det har vi lyckats med!”

Erik Bruhn, Arkitekt

Bäckby centrum, Västerås

Tjänster
Arkitektur
Segment
Bostäder
Uppdragsgivare
Bostads AB Mimer
Ort
Västerås
Status
Pågående
Hållbarhet
Svanenmärkning. Ett intyg på en hög miljöprestanda med hänsyn till energianvändning, miljö- och hälsokrav, innemiljö och låga emissioner samt en kvalitetssäkrad byggprocess.

Team

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.