Archus får stort inredningsuppdrag – ritar 5 000 kvm kontor åt Castellum

Archus får stort inredningsuppdrag – ritar 5 000 kvm kontor åt Castellum

Archus får stort inredningsuppdrag – ritar 5 000 kvm kontor åt Castellum

I februari i år blev det känt att Försäkringskassan tecknat ett 6‑årigt hyresavtal om 5 000 kvadratmeter i Castellums nya kontorsfastighet i Kopparlunden i Västerås. Försäkringskassan blir därmed fastighetens största hyresgäst. Archus, som ritat kontorshuset, har fått fortsatt förtroende att nu även utforma det interiöra gestaltningskonceptet åt hyresgästen.

Omkring 350 av myndighetens medarbetare kommer att arbeta i det nya kontoret. Målet är att skapa en arbetsplats som är anpassad efter Försäkringskassans behov och som stödjer de olika aktiviteter som pågår.

-Det har varit viktigt att skapa en hållbar, stimulerande och omväxlande arbetsmiljö som stödjer de olika arbetsuppgifter verksamheten har, säger Maria Vång, inredningsarkitekt och uppdragsansvarig på Archus.

Det nya aktivitetsbaserade kontoret får en tydlig miljöprofil, vilket är av stor vikt för den blivande hyresgästen. Fastigheten, som blir på totalt 5 800 kvadratmeter, kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, vilket innebär högsta krav på hållbarhet. På taket planeras det för solceller samt ett utegym.

Castellum äger sedan tidigare ett flertal fastigheter i Kopparlunden, som ligger centralt beläget i Västerås. Området har en stark industrihistoria och den välbevarade industrimiljön är ett riksintresse som nu håller på att kompletteras med fler bostäder, skolor, butiker och kontor.

Planerad inflytt för Försäkringskassan är beräknad till kvartal fyra, 2021.

Archus får stort inredningsuppdrag – ritar 5 000 kvm kontor åt Castellum

Archus får stort inredningsuppdrag – ritar 5 000 kvm kontor åt Castellum

I februari i år blev det känt att Försäkringskassan tecknat ett 6‑årigt hyresavtal om 5 000 kvadratmeter i Castellums nya kontorsfastighet i Kopparlunden i Västerås. Försäkringskassan blir därmed fastighetens största hyresgäst. Archus, som ritat kontorshuset, har fått fortsatt förtroende att nu även utforma det interiöra gestaltningskonceptet åt hyresgästen.

Omkring 350 av myndighetens medarbetare kommer att arbeta i det nya kontoret. Målet är att skapa en arbetsplats som är anpassad efter Försäkringskassans behov och som stödjer de olika aktiviteter som pågår.

-Det har varit viktigt att skapa en hållbar, stimulerande och omväxlande arbetsmiljö som stödjer de olika arbetsuppgifter verksamheten har, säger Maria Vång, inredningsarkitekt och uppdragsansvarig på Archus.

Det nya aktivitetsbaserade kontoret får en tydlig miljöprofil, vilket är av stor vikt för den blivande hyresgästen. Fastigheten, som blir på totalt 5 800 kvadratmeter, kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, vilket innebär högsta krav på hållbarhet. På taket planeras det för solceller samt ett utegym.

Castellum äger sedan tidigare ett flertal fastigheter i Kopparlunden, som ligger centralt beläget i Västerås. Området har en stark industrihistoria och den välbevarade industrimiljön är ett riksintresse som nu håller på att kompletteras med fler bostäder, skolor, butiker och kontor.

Planerad inflytt för Försäkringskassan är beräknad till kvartal fyra, 2021.

Dela denna nyhet
Datum

31 mars, 2020

Skribent

Archus AB

Taggar

Arkitektur Inredning & koncept Projekt