Nyhet: Nedlagda tennisbanor blir ett spännande bostadskvarter och ny skola i kulturhistorisk miljö

Nyhet: Nedlagda tennisbanor blir ett spännande bostadskvarter och ny skola i kulturhistorisk miljö

Glada nyheter! Igår, den 16 juni 2021, tog byggnadsnämnden i Västerås beslut om att skicka ut detaljplanen för Fridnäs på samråd. Fridnäs är en del av Stallhagen och ligger i ett vackert kulturhistoriskt område i Västerås. Omgivningen består idag till stor del av solitära villor som byggts under de senaste 100 åren samt delvis igenvuxna och nedlagda tennisbanor.

Archus har sedan 2016, då vi vann ett parallellt uppdrag åt fastighetsbolaget Emirit, samägt av AB Arvid Svensson och Kadesjö Förvaltnings AB, arbetat fram ett smart idékoncept för hur en ny bostadsbebyggelse och en ny skola bäst ska kunna infogas in på platsen. Det har resulterat i underlag till de planhandlingar som nu ska ut på samråd. Förslaget tillför cirka 50 nya bostäder i form av flerbostadshus och radhus samt en ny skolbyggnad på 4 300 kvadratmeter som kompletterar den befintliga Fridnässkolan och gör plats för totalt 350 elever.

Ny bebyggelse som tar hänsyn till kulturmiljön

Utmaningen har legat i att på ett respektfullt sätt tillföra en ny struktur till ett område med höga kulturvärden och få helheten att bli harmonisk.

Archus förslag är uppdelat i två tydliga kvarter. På västra sidan ligger en ny skolbyggnad och på den östra sidan ett uppbrutet bostadskvarter och mellan de två kvarteren adderas en kvarterspark som tillför värden som inte finns på platsen idag.

Bostadshusen knyter an till närområdets skala där vi inspirerats av stora solitära villor med tillhörande trädgårdar och förgårdsmark. Privata trädgårdar gränsar mot rörelsestråk och gemensamma ytor och bidrar till en social samvaro i området.

Skolbyggnaden är gestaltad med ett antal sammankopplade volymer som särskiljs genom materialval, förskjutningar i plan och genom att använda gavelmotiv. Här har vi jobbat med symmetriska sadeltak med inspiration från områdets klassiska arkitektur och till nuvarande skolbyggnad, Stora Fridnäs. En viktig aspekt har varit att knyta ihop den nya skolgården med den gamla. Tack vare den befintliga natursköna parken runt Stora Fridnäs får skolgården en gedigen och lummig karaktär.

- Det är fantastiskt roligt att vi nu är ett steg närmare förverkligandet av en bra helhetslösning för området med både skola, bostäder och fina utemiljöer, som tar hänsyn till områdets höga kulturvärden, säger Jan-Erik Lahti, fastighetschef på AB Arvid Svensson.

Samrådstiden pågår mellan 28 juni – 19 september och staden planerar för dialogträffar i augusti-september. Träffarna kommer att rum utomhus.

- Det har varit ett mycket bra samarbete mellan oss, Archus och byggaktören för att få fram det här planförslaget. Nu kommer Västeråsarna få möjligheten att tycka till om planförslaget genom samrådet, säger Viktor Ståhl, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad.

Läs mer om projektet här: https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/pagaende-planer/dp1914.html

Nyhet: Nedlagda tennisbanor blir ett spännande bostadskvarter och ny skola i kulturhistorisk miljö

Glada nyheter! Igår, den 16 juni 2021, tog byggnadsnämnden i Västerås beslut om att skicka ut detaljplanen för Fridnäs på samråd. Fridnäs är en del av Stallhagen och ligger i ett vackert kulturhistoriskt område i Västerås. Omgivningen består idag till stor del av solitära villor som byggts under de senaste 100 åren samt delvis igenvuxna och nedlagda tennisbanor.

Archus har sedan 2016, då vi vann ett parallellt uppdrag åt fastighetsbolaget Emirit, samägt av AB Arvid Svensson och Kadesjö Förvaltnings AB, arbetat fram ett smart idékoncept för hur en ny bostadsbebyggelse och en ny skola bäst ska kunna infogas in på platsen. Det har resulterat i underlag till de planhandlingar som nu ska ut på samråd. Förslaget tillför cirka 50 nya bostäder i form av flerbostadshus och radhus samt en ny skolbyggnad på 4 300 kvadratmeter som kompletterar den befintliga Fridnässkolan och gör plats för totalt 350 elever.

Ny bebyggelse som tar hänsyn till kulturmiljön

Utmaningen har legat i att på ett respektfullt sätt tillföra en ny struktur till ett område med höga kulturvärden och få helheten att bli harmonisk.

Archus förslag är uppdelat i två tydliga kvarter. På västra sidan ligger en ny skolbyggnad och på den östra sidan ett uppbrutet bostadskvarter och mellan de två kvarteren adderas en kvarterspark som tillför värden som inte finns på platsen idag.

Bostadshusen knyter an till närområdets skala där vi inspirerats av stora solitära villor med tillhörande trädgårdar och förgårdsmark. Privata trädgårdar gränsar mot rörelsestråk och gemensamma ytor och bidrar till en social samvaro i området.

Skolbyggnaden är gestaltad med ett antal sammankopplade volymer som särskiljs genom materialval, förskjutningar i plan och genom att använda gavelmotiv. Här har vi jobbat med symmetriska sadeltak med inspiration från områdets klassiska arkitektur och till nuvarande skolbyggnad, Stora Fridnäs. En viktig aspekt har varit att knyta ihop den nya skolgården med den gamla. Tack vare den befintliga natursköna parken runt Stora Fridnäs får skolgården en gedigen och lummig karaktär.

- Det är fantastiskt roligt att vi nu är ett steg närmare förverkligandet av en bra helhetslösning för området med både skola, bostäder och fina utemiljöer, som tar hänsyn till områdets höga kulturvärden, säger Jan-Erik Lahti, fastighetschef på AB Arvid Svensson.

Samrådstiden pågår mellan 28 juni – 19 september och staden planerar för dialogträffar i augusti-september. Träffarna kommer att rum utomhus.

- Det har varit ett mycket bra samarbete mellan oss, Archus och byggaktören för att få fram det här planförslaget. Nu kommer Västeråsarna få möjligheten att tycka till om planförslaget genom samrådet, säger Viktor Ståhl, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad.

Läs mer om projektet här: https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/pagaende-planer/dp1914.html

Dela denna nyhet
Datum

17 juni, 2021

Skribent

Archus

Taggar

Arkitektur Landskapsarkitektur