Nyhet: Detaljplanerna för Kopparlunden på väg mot antagande

Nyhet: Detaljplanerna för Kopparlunden på väg mot antagande

Nu tar Kopparlunden ytterligare ett kliv mot framtiden. På Byggnadsnämnden den 16 juni väntas beslut tas om att godkänna detaljplanerna. De skickas sedan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att tas upp för antagande i september.

Kopparlunden ska utvecklas till en levande stadsdel med såväl bostäder som arbetsplatser och kulturlokaler. Här handlar det om att Archus för fastighetsägarnas räkning förhandlar fram kostnadsfördelning för exploatering av gator, parkmark, parkeringar samt driver på detaljplanen. Archus arbetar fram förslag på hur den juridiska situationen kring befintliga gemensamhetsanläggningar ska förändras när området växer fram.

Nu tar Kopparlunden ytterligare ett kliv mot framtiden.

Detaljplanerna för Kopparlunden var ute på granskning i början av året. Då kunde allmänheten och myndigheter som exempelvis Länsstyrelsen lämna synpunkter på planerna. De åsikter som kom in handlade främst om hur bebyggelsen ska se ut, trafik och parkeringar.
Länsstyrelsen har betonat att det är viktigt att skydda det riksintresse för kulturmiljön som Kopparlunden utgörs av. En dialog kring kulturmiljön har förts med dem kontinuerligt sedan planprogrammet togs fram 2016 och även nu efter granskningen.

Sedan granskningen har justeringar gjorts för att möta åsikter som kom in. Höjden på nio byggnader inom de tre detaljplanerna, har sänkts med 1-2 våningar för att bättre värna om kulturmiljön.

När byggnadsnämnden har godkänt planerna skickas de till kommunstyrelsen för beredning inför ett antagande i kommunfullmäktige som väntas ske i september.

Vill du vet mer om Kopparlundens utveckling? Kontakta Michael Larsson, vd på Archus Development. michael.larsson@archus.se

Nyhet: Detaljplanerna för Kopparlunden på väg mot antagande

Nu tar Kopparlunden ytterligare ett kliv mot framtiden. På Byggnadsnämnden den 16 juni väntas beslut tas om att godkänna detaljplanerna. De skickas sedan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att tas upp för antagande i september.

Kopparlunden ska utvecklas till en levande stadsdel med såväl bostäder som arbetsplatser och kulturlokaler. Här handlar det om att Archus för fastighetsägarnas räkning förhandlar fram kostnadsfördelning för exploatering av gator, parkmark, parkeringar samt driver på detaljplanen. Archus arbetar fram förslag på hur den juridiska situationen kring befintliga gemensamhetsanläggningar ska förändras när området växer fram.

Nu tar Kopparlunden ytterligare ett kliv mot framtiden.

Detaljplanerna för Kopparlunden var ute på granskning i början av året. Då kunde allmänheten och myndigheter som exempelvis Länsstyrelsen lämna synpunkter på planerna. De åsikter som kom in handlade främst om hur bebyggelsen ska se ut, trafik och parkeringar.
Länsstyrelsen har betonat att det är viktigt att skydda det riksintresse för kulturmiljön som Kopparlunden utgörs av. En dialog kring kulturmiljön har förts med dem kontinuerligt sedan planprogrammet togs fram 2016 och även nu efter granskningen.

Sedan granskningen har justeringar gjorts för att möta åsikter som kom in. Höjden på nio byggnader inom de tre detaljplanerna, har sänkts med 1-2 våningar för att bättre värna om kulturmiljön.

När byggnadsnämnden har godkänt planerna skickas de till kommunstyrelsen för beredning inför ett antagande i kommunfullmäktige som väntas ske i september.

Vill du vet mer om Kopparlundens utveckling? Kontakta Michael Larsson, vd på Archus Development. michael.larsson@archus.se

Dela denna nyhet
Datum

9 juni, 2021

Skribent

Archus

Taggar

Affärsutveckling Development