Krönika: Förståelse för affären viktigare än prismodell

Krönika: Förståelse för affären viktigare än prismodell

Hur bryter vi den negativa prisbilden när marknaden dippar? Framgångsfaktorn ligger inte självklart i val av affärsmodell, skriver Archus koncernchef Gustav Källén.

Under våren har arkitekternas marknad präglats av oro. En oro som handlar om pandemins framtida utveckling men också om framtida beteendemönster och långsiktig efterfrågan. Denna osäkerhet har pausat flera projekt och investeringar och fått direkt konsekvens för uppdragsvolymen för arkitektföretagen. Inbromsningen av konjunkturen hade påbörjats för arkitektföretagen redan tidigare och 2019 minskade bygginvesteringarna med 2 procent. Inledande prognoser efter pandemins utbrott visade på dramatiska fall men i skrivande stund, oktober 2020, har viss återhämtning skett och dramatiska fall har snarare ersatts av fortsatt inbromsning. Arkitektföretagen har vidtagit stabiliseringsåtgärder som en följd och permitteringsstödet har nyttjats på bred front. I flera fall har bolag tvingats gå ett steg längre
med varsel och efterföljande uppsägningar.

Läs texten i sin helhet här.

Krönika: Förståelse för affären viktigare än prismodell

Hur bryter vi den negativa prisbilden när marknaden dippar? Framgångsfaktorn ligger inte självklart i val av affärsmodell, skriver Archus koncernchef Gustav Källén.

Under våren har arkitekternas marknad präglats av oro. En oro som handlar om pandemins framtida utveckling men också om framtida beteendemönster och långsiktig efterfrågan. Denna osäkerhet har pausat flera projekt och investeringar och fått direkt konsekvens för uppdragsvolymen för arkitektföretagen. Inbromsningen av konjunkturen hade påbörjats för arkitektföretagen redan tidigare och 2019 minskade bygginvesteringarna med 2 procent. Inledande prognoser efter pandemins utbrott visade på dramatiska fall men i skrivande stund, oktober 2020, har viss återhämtning skett och dramatiska fall har snarare ersatts av fortsatt inbromsning. Arkitektföretagen har vidtagit stabiliseringsåtgärder som en följd och permitteringsstödet har nyttjats på bred front. I flera fall har bolag tvingats gå ett steg längre
med varsel och efterföljande uppsägningar.

Läs texten i sin helhet här.

Dela denna nyhet
Datum

3 december, 2020

Skribent

Archus

Taggar

Arkitektur krönik Nyhet