Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Nyheter

Kreativ samverkan med AI-teknologi

Johan Roos: Jag drivs av att hitta ett ännu mer hållbart och effektivt sätt att skapa platsanpassad arkitektur. En av nycklarna tror jag är att kommun, arkitekt och bostadsutvecklare arbetar tillsammans i tidiga skeden med exempelvis exploateringsutredningar och detaljplaner med stöd av AI-teknologi. Det är med ett kreativt samarbete vi kan bygga en hållbar framtid.

Samhället står inför stora klimatutmaningar och för att svara upp mot de globala målen och hantera alla hållbarhetsaspekter i vårt stadsbyggande behöver vi investera i fler digitala verktyg än vad vi gör idag. Vi har under lång tid använt oss av BIM-verktyg för att effektivisera byggprocessen och nu med hjälp av AI-teknologi kan vi göra detsamma med själva planerings- och stadsbyggnadsprocessen.

När vi ritar ett projekt arbetar vi med konsulter för olika typer av analyser. Om vi kompletterar detta med ett AI-verktyg, såsom SpaceMaker, kan vi med öppna data och enkla ingångsparametrar ta fram stadsdelar på ett snabbare och mer effektivt sett. Dagsljus, buller, vind och andra parametrar har tidigare krävt separata utredningar som därefter ska analyseras och sammanfogas. Med AI kan vi direkt korsa information och låta programmet dra slutsatser medan vi vrider på reglagen i rätt riktning.

Detta skapar också förutsättningar för att den mark som tas i anspråk nyttjas på det effektivaste sättet och skapar mest värde för både fastighetsägare och invånare. Det ger en möjlighet att skapa fler och bättre bostäder när byggnader redan i sitt tidigaste skede kan säkerställas med god tillgång till dagsljus, bra ljudmiljö och möjlighet till utsikt. Även om jag som arkitekt ofta har en bra uppfattning om vad som fungerar, så kan jag med hjälp av AI-teknologi validera mina idéer och tankar. Dessutom kan jag hitta infallsvinklar som jag inte alls tänkt på innan.

Arkitektens roll

En del fasar kanske för att AI kommer göra att arkitektens roll förminskas, men jag tror det är tvärtom! Nu kommer rätt kompetens vara avgörande för att både hitta rätt, prioritera och sålla bort mindre lämpliga förslag. AI möjliggör att vi kan fokusera på det som gör våra tjänster unika. Arkitekten behöver vara en garant för de omätbara värdena såsom hur staden kommer att upplevas och vad som skapar trygga miljöer. Lika väl behövs en grundläggande analys från början. Vad fungerar idag och vad behöver kompletteras. Hur ser livet på platsen ut och vad är dess historia. Ännu kan programmet inte ta fram idéer, visioner och drömmar!

Samverkan mellan marknadens aktörer

Jag tror även AI-teknologin gör att vårt samarbete med marknadens aktörer kommer att utvecklas. Som processledare kan arkitekten tillsammans med fastighetsutvecklare och kommun på ett interaktivt sätt optimera en plats och idéer kan snabbare förankras. Grunderna inom arkitektur och stadsbyggnad och vad en god stadsmiljö är, kommer att vara nödvändiga när ledtider kortas och beslut snabbt ska fattas.

Jag omfamnar den nya tekniken och ser en framtid där tiden koncentreras till att bygga hållbara och väl gestaltade livsmiljöer. Det är vårt stora åtagande och ansvar och som tur är har vi mer än någonsin tekniken till vår hjälp.

Av: Johan Roos, arkitekt och partner på Archus. Certifierad i SpaceMaker AI.

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.