Kopparlunden – från ett stängt industriområde till en levande stadsdel

Kopparlunden – från ett stängt industriområde till en levande stadsdel

Kopparlunden har en central plats i Västerås industrihistoria och den välbevarade industrimiljön är ett riksintresse. När vi nu utvecklar området vill vi bevara och lyfta fram kulturarvet samtidigt som vi skapar en levande och hållbar stadsdel med nya bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och torg.

Industriverksamhet från 1898

Kopparlunden är en viktig plats i Västerås industrihistoria. Här har bland annat Nordiska Metallaktiebolaget och ASEA haft stora industrilokaler. Många av byggnaderna i området är typiska för sin tids industriarkitektur. I Sverige finns få andra exempel på en så välbevarad och storskalig industribebyggelse, tillkommen under industrialismens genombrottsperiod i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Därför är området ett riksintresse för kulturmiljövården.

I takt med att Västerås växte har Kopparlunden blivit ett centralt beläget område. På 1990-talet öppnades den centrala delen upp för andra verksamheter än industrier och området började förvandlas till en stadsdel med olika verksamheter.

Idag finns det närmare 200 företag i Kopparlunden, många inom IT- och konsultverksamhet. Antalet anställda inom området är 1 200–1 300 personer.

.

Stadsutveckling med 40-årsperspektiv

Samtliga fastighetsägare i Kopparlunden har engagerat Archus för att driva deras frågor kring utvecklingen av Kopparlunden. Området ska omställas från ett stängt industriområde som det en gång var, till en levande stadsdel under dygnets alla timmar med såväl bostäder som arbetsplatser och kulturlokaler. På sikt ska Kopparlunden utvecklas med nya ytor på över 300 000 kvadratmeter innehållande bostäder, kontor, handel, skola, med mera. Archus är helhetssamordnare och samverkar tätt med Västerås stad.

Här handlar det om att Archus för fastighetsägarnas räkning driver stadsutvecklingen genom att förhandla fram kostnadsfördelning för exploatering av gator, parkmark, parkeringar samt driver på detaljplanen. Archus arbetar fram förslag på hur den juridiska situationen kring befintliga gemensamhetsanläggningar ska förändras när området växer fram.

Kopparlunden imorgon – vår vision

De klassiska verkstadslokalerna förädlas till moderna bostäder, butiker och arbetsplatser. Områdets hårda ytor mjukas upp med grönskande mark och lockande mötesplatser.

Människor vill vara här, många flyttar in och ger området en ny puls. Mer liv, större variation, fler vägar framåt. Historien har gett området karaktär. Kontrasten i det nya ger området liv.

Här skapar vi en modern, öppen och attraktiv stadsdel, centralt i en stad som växer, med både citykänsla och hemtrevlig charm.

Här har du gångavstånd till shopping, restauranger och resecentrum. Nya gång- och cykelbanor och närhet till kollektivtrafik gör det enkelt att ta sig hit på ett miljövänligt sätt. Vill du ha bil finns laddplatser, så klart, för hållbarheten är viktig i områdets karaktär. Gröna tak och pocketparker tar vara på dagvattnet och gör det lite lättare att andas. Platser för kultur och dialog skapar hållbarhet på fler plan. Här kan du bo, arbeta, verka, vara. Som du är – eller som du drömmer om att bli. Kontrasterna berikar.

Nu tar Kopparlunden ytterligare ett kliv mot framtiden

Detaljplanerna för Kopparlunden var ute på granskning i början av året. Då kunde allmänheten och myndigheter som exempelvis Länsstyrelsen lämna synpunkter på planerna. De åsikter som kom in handlade främst om hur bebyggelsen ska se ut, trafik och parkeringar. Länsstyrelsen har betonat att det är viktigt att skydda det riksintresse för kulturmiljön som Kopparlunden utgörs av. En dialog kring kulturmiljön har förts med dem kontinuerligt sedan planprogrammet togs fram 2016 och även nu efter granskningen.

Sedan granskningen har justeringar gjorts för att möta synpunkter som kom in. Höjden på nio byggnader inom de tre detaljplanerna, har sänkts med 1–2 våningar för att ytterligare värna om kulturmiljön.

Byggnadsnämnden och kommunstyrelsen har godkänt planerna som nu skickas till kommunfullmäktige som väntas besluta i september.

Vill du veta mer om Kopparlundens utveckling? Kontakta Michael Larsson, vd på Archus Development, 073-685 10 00, michael.larsson@archus.

Kopparlunden – från ett stängt industriområde till en levande stadsdel

Kopparlunden har en central plats i Västerås industrihistoria och den välbevarade industrimiljön är ett riksintresse. När vi nu utvecklar området vill vi bevara och lyfta fram kulturarvet samtidigt som vi skapar en levande och hållbar stadsdel med nya bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och torg.

Industriverksamhet från 1898

Kopparlunden är en viktig plats i Västerås industrihistoria. Här har bland annat Nordiska Metallaktiebolaget och ASEA haft stora industrilokaler. Många av byggnaderna i området är typiska för sin tids industriarkitektur. I Sverige finns få andra exempel på en så välbevarad och storskalig industribebyggelse, tillkommen under industrialismens genombrottsperiod i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Därför är området ett riksintresse för kulturmiljövården.

I takt med att Västerås växte har Kopparlunden blivit ett centralt beläget område. På 1990-talet öppnades den centrala delen upp för andra verksamheter än industrier och området började förvandlas till en stadsdel med olika verksamheter.

Idag finns det närmare 200 företag i Kopparlunden, många inom IT- och konsultverksamhet. Antalet anställda inom området är 1 200–1 300 personer.

.

Stadsutveckling med 40-årsperspektiv

Samtliga fastighetsägare i Kopparlunden har engagerat Archus för att driva deras frågor kring utvecklingen av Kopparlunden. Området ska omställas från ett stängt industriområde som det en gång var, till en levande stadsdel under dygnets alla timmar med såväl bostäder som arbetsplatser och kulturlokaler. På sikt ska Kopparlunden utvecklas med nya ytor på över 300 000 kvadratmeter innehållande bostäder, kontor, handel, skola, med mera. Archus är helhetssamordnare och samverkar tätt med Västerås stad.

Här handlar det om att Archus för fastighetsägarnas räkning driver stadsutvecklingen genom att förhandla fram kostnadsfördelning för exploatering av gator, parkmark, parkeringar samt driver på detaljplanen. Archus arbetar fram förslag på hur den juridiska situationen kring befintliga gemensamhetsanläggningar ska förändras när området växer fram.

Kopparlunden imorgon – vår vision

De klassiska verkstadslokalerna förädlas till moderna bostäder, butiker och arbetsplatser. Områdets hårda ytor mjukas upp med grönskande mark och lockande mötesplatser.

Människor vill vara här, många flyttar in och ger området en ny puls. Mer liv, större variation, fler vägar framåt. Historien har gett området karaktär. Kontrasten i det nya ger området liv.

Här skapar vi en modern, öppen och attraktiv stadsdel, centralt i en stad som växer, med både citykänsla och hemtrevlig charm.

Här har du gångavstånd till shopping, restauranger och resecentrum. Nya gång- och cykelbanor och närhet till kollektivtrafik gör det enkelt att ta sig hit på ett miljövänligt sätt. Vill du ha bil finns laddplatser, så klart, för hållbarheten är viktig i områdets karaktär. Gröna tak och pocketparker tar vara på dagvattnet och gör det lite lättare att andas. Platser för kultur och dialog skapar hållbarhet på fler plan. Här kan du bo, arbeta, verka, vara. Som du är – eller som du drömmer om att bli. Kontrasterna berikar.

Nu tar Kopparlunden ytterligare ett kliv mot framtiden

Detaljplanerna för Kopparlunden var ute på granskning i början av året. Då kunde allmänheten och myndigheter som exempelvis Länsstyrelsen lämna synpunkter på planerna. De åsikter som kom in handlade främst om hur bebyggelsen ska se ut, trafik och parkeringar. Länsstyrelsen har betonat att det är viktigt att skydda det riksintresse för kulturmiljön som Kopparlunden utgörs av. En dialog kring kulturmiljön har förts med dem kontinuerligt sedan planprogrammet togs fram 2016 och även nu efter granskningen.

Sedan granskningen har justeringar gjorts för att möta synpunkter som kom in. Höjden på nio byggnader inom de tre detaljplanerna, har sänkts med 1–2 våningar för att ytterligare värna om kulturmiljön.

Byggnadsnämnden och kommunstyrelsen har godkänt planerna som nu skickas till kommunfullmäktige som väntas besluta i september.

Vill du veta mer om Kopparlundens utveckling? Kontakta Michael Larsson, vd på Archus Development, 073-685 10 00, michael.larsson@archus.

Dela denna nyhet
Datum

19 augusti, 2021

Skribent

Archus

Taggar

Affärsutveckling Development stadsutveckling